- Reklama -

Prace projektowe trwają

W 2016 roku Ministerstwo Rozwoju wydało interpretację w zakresie możliwości wsparcia dróg lokalnych w ramach funduszy unijnych. Określono warunki, jakie muszą spełniać ujęte inwestycje, aby była możliwość dofinansowania ze środków unijnych. Stosując się do tych zapisów, propozycja megaprojektu ulegała modyfikacji w stosunku do roku ubiegłego. Obecnie jest to trasa od drogi wojewódzkiej nr 835 do miejscowości Jedlinki. Przebiega przez 3 gminy powiatu biłgorajskiego: Księżpol, Biszcza i Potok Górny, i stanowi nieprzerwany ciąg drogowy. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 14,483 km. W gminie Księżpol planowany jest odcinek o długości 3,296 km. Najwięcej zyska gmina Biszcza, gdzie planuje się przebudowę 9,353 km. Natomiast w gminie Potok Górny będzie to 1,834 km. Zaplanowano nową nawierzchnię bitumiczną, przebudowę mostu w Biszczy, remont i budowę chodników w obszarach zabudowanych, poprawę systemu odwodnienia, przebudowę geometrii skrzyżowań oraz oznakowanie poziome i pionowe. Szacowany koszt zadania to 8 mln zł, w tym fundusze unijne to prawie 7 mln zł. Wkład własny samorządów wyniesie ponad 1 mln 200 tys. zł. W roku bieżącym podjęte zostały działania w kierunku przygotowania projektu inwestycji. Planuje się, że zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.

- Reklama -

Gmina Biszcza przeznaczyła 22 tys. zł jako wkład własny z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.