- Reklama -

- Reklama -

 Powiat biłgorajski z wyróżnieniem „Europejski Samorząd – Ambasador Funduszy Europejskich”

Powiat biłgorajski z wyróżnieniem

- Reklama -

28 października w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, odbyła się uroczysta gala „Europejski Samorząd – Ambasador Funduszy Europejskich”. Podczas wydarzenia, starosta biłgorajski, Andrzej
Szarlip odebrał wyróżnienie w kategorii Zdrowie i Polityka Senioralna. Wyróżniony został realizowany przez powiat biłgorajski projekt pn. „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski”.
Projekt „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski” jest realizowany w oparciu o nawiązane partnerstwo powiatu biłgorajskiego, będącego liderem projektu, a gminą Tereszpol będącą partnerem projektu.
Realizacja projektu została zaplanowana jest na okres od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2023 r.
Wartość projektu to ponad 1,7 mln zł, w tym około 274 tys. zł stanowi wkład własny niefinansowy, a uzyskane dofinansowanie wynosi niespełna 1,5 mln zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.
Projektowe działania skierowane są do 44 osób, w tym do minimum 40 osób po 60 roku życia, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek w terenu miasta Biłgoraj i gminy Tereszpol. Osoby te biorą udział w zajęciach prowadzonych w dwóch Klubach Seniora: w Biłgoraju w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów i w remizie OSP w Szozdach.
Na potrzeby działalności tych klubów obiekty te zostały zaadoptowane poprzez wykonanie robót budowlanych. Zatrudniono wykwalifikowaną kadrę, która prowadzi zajęcia edukacyjne i szkolenia aktywizujące osoby starsze, niepełnosprawne, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.
Efektem prowadzenia zajęć kulturalnych i sportowych takich jak zajęcia kulinarne, komputerowe, artystyczne i gimnastyczne będzie ograniczenie barier wynikających z wykluczenia społecznego
spowodowanego podeszłym wieku, niepełnosprawnością i niesamodzielnością.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.