- Reklama -

- Reklama -

Poszukują dyrektorów

Organem prowadzącym Przedszkole Miejskie i Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie jest Gmina Tarnogród. Na obydwa stanowiska chętni muszę spełnić niemal identyczne wymagania. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania określone w § 1, § 2 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek oraz inna osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 5 ust. 1 cytowanego rozporządzenia.

- Reklama -

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, a także życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

Chętni na to stanowisko muszą przedstawić odpowiednie dokumenty, których lista dostępna jest na BIP-ie gminy. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym w terminie do dnia 2 czerwca 2016 r. do godz. 15. 00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez burmistrza Tarnogrodu.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.