- Reklama -

Poseł Agata Borowiec pyta ministra w sprawie tytoniu

Poseł Agata Borowiec skierowała interpelację do Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie producentów tytoniu.

 

 

Szanowny Panie Ministrze,

Polska jest głównym producentem tytoniu w Europie, jednocześnie jakość produkowanego przez nas tytoniu znana jest i ceniona na świecie. Około 14 tys. gospodarstw w naszym kraju uprawia tytoń. Często do pracy zaangażowani są wszyscy domownicy. Szacuje się, że tytoń, jako uprawa, kreuje ok. 60 tys. miejsc pracy. Wspomnieć należy również o pracownikach sezonowych, zatrudnianych przez plantatorów. Uprawa tytoniu angażuje i pozwala więc na zarobek kilkudziesięciu tysiącom osób.

Od 2015 r. plantatorzy tytoniu nie korzystają ze wsparcia do produkcji tytoniu. Niestety, przyjęte na forum Unii Europejskiej regulacje nie przewidziały możliwości uruchomienia w ramach płatności bezpośrednich odrębnego instrumentu, finansowanego ze środków unijnych, który mógłby zostać ukierunkowany na sektor tytoniu. Wsparcie do tytoniu jest przyznawane jedynie w formie niezwiązanej z bieżącą produkcją. Z przykrością obserwuje się degresywny charakter krajowego wsparcia – co roku dopuszczalny próg procentowy w odniesieniu do pomocy zatwierdzonej na rok 2013 ma być mniejszy o 5 punktów procentowych, zaczynając od 75% w 2015 r., a kończąc na 50% w 2020 r.

Uprawa tytoniu w województwie lubelskim, skąd pochodzę, stanowi główne źródło utrzymania dla tysięcy rodzin. W zagłębiu tytoniowym, na Zamojszczyźnie, przeważają głównie małe gospodarstwa, nastawione na produkcję tytoniu.

Plantatorzy tytoniu zwrócili się do mnie o interwencję w ww. sprawie. Wskazują, że jest to uprawa bardzo pracochłonna i bez wsparcia nie będzie możliwe osiągnięcie dochodowości z tytoniu. Ze względu na spadającą opłacalność, ilość uprawianego w Polsce tytoniu, z roku na rok, jest coraz mniejsza.

- Reklama -

Brak dopłat do uprawy tytoniu powoduje również, że szara strefa obrotu suszem tytoniowym rośnie, co niekorzystnie odbija się na budżecie Skarbu Państwa. Wsparcie plantatorów, mogłoby tę sytuację poprawić.

 

 

Polscy plantatorzy porównują też swoją sytuację do sytuacji plantatorów takich krajów jak Włochy, Hiszpania, Francja. W krajach tych program wsparcia dla plantatorów tytoniu został wdrożony.

 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem:

1. Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło już jakieś kroki aby wesprzeć uprawę tytoniu w Polsce?

2.  W jaki sposób możemy doprowadzić do wsparcia polskich plantatorów tytoniu w ramach Wspólnej Polityki Rolnej?

3. Czy istnieją realne szanse by kontynuować wsparcie dla plantatorów tytoniu?

 

Z wyrazami szacunku,
Agata Borowiec
Poseł na Sejm RP

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.