Korol

- Reklama -

Pomoc dla rodzin z problemami

Na sierpniowej sesji Rady Gminy w Księżpolu radni głosowali w sprawie uchwalenia gminnego Programu wspierania rodziny, opracowanego w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Program koncentruje się na osobach, które przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze. Jego działania będą skupiać się nie tylko na dziecku, ale również na całej rodzinie. 

- Reklama -

Z danych GOPS-u wynika, że w ubiegłym roku 223 rodzinom z gminy Księżpol udzielono wsparcia w ramach pomocy społecznej, 154 rodziny otrzymały pomoc w zakresie dożywiania, 509 rodzinom wypłacono świadczenia rodzinne, 35 – świadczenia alimentacyjne, a 125 rodzin objętych było pracą socjalną. W wielu rodzinach z ostatniej grupy występują problemy w opiece nad dziećmi – zaniedbanie nauki, niska samoocena, bezradność, złe warunki socjalno-bytowe czy uzależnienia od alkoholu. Oprócz takich rodzin odbiorcami programu są także rodziny w sytuacjach kryzysowych, z dziećmi chorymi czy niepełnosprawnymi, rodziny wielodzietne i niepełne. Założenia programu przedstawiła kierownik księżpolskiego GOPS-u. Mówiła, że nie tylko ośrodek pomocy społecznej zajmuje się wspieraniem rodziny, ale także szkoły czy gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadaniem tego programu jest „spięcie” tych działań. Radni w głosowaniu zatwierdzili program.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.