- Reklama -

Pieniądze na sołeckie pomysły

We wrześniu minionego roku mieszkańcy 28 sołectw gminy Biłgoraj zdecydowali, na co przeznaczą pieniądze z tzw. funduszu sołeckiego na rok 2017.  O tym, na co przeznaczyć pieniądze "sołeckie" decydują tylko i wyłącznie sami obywatele.

Mieszkańcy Andrzejówki postanowili przeznaczyć 12 tys. 647 zł na remont i wyposażenie remizo-świetlicy. 

Mieszkańcy Brodziaków uznali, że 6 tys. 465 zł przeznaczą na poprawę przejezdności drogi gminnej. 4,5 tys. zł trafi na doposażenie w sprzęt jednostki OSP oraz doposażenie remizo-świetlicy i zakup materiałów.

Sołectwo Bukowa po 3 tys. zł przeznaczy na doposażenie miejscowej szkoły oraz remizy OSP. Na poprawę przejezdności dróg gminnych na terenie sołectwa trafi ponad 19 tys. zł.

Natomiast sołectwo Ciosmy fundusz rozdysponowało aż na cztery zadania. Na utrzymanie boiska wiejskiego przeznaczona zostanie kwota 1 tys. zł, na doposażenie remizy OSP w Ciosmach – 3 tys. zł, na utrzymanie "Żurawinowego Szlaku" – 1 tys. zł, na zakup urządzeń do siłowni plenerowej – 13 130 tys. zł.

Dąbrowica ponad 31 tys. zł przeznaczy na zakup działek na potrzeby boiska wiejskiego.

Sołectwo Dereźnia Solska za kwotę ponad 31 tys. zł zakupi materiały na wykonanie ogrodzenia szkolnego. Mieszkańcy Dereźni Zagrody zdecydowali, że wykonają dokumentację techniczną na budowę boiska wielofunkcyjnego przy miejscowej szkole za kwotę ponad 22 tys. zł.

Kwotę blisko 13 tys. zł mieszkańcy Dyl przeznaczą na dwa zadania: 10 tys. zł na zakup kostki brukowej na chodnik, a 2 tys. 800 zł na zakup elementów ogrodzenia szkoły w Hedwiżynie.

Sołectwo Gromada za ponad 31 tys. zł zakupi działki przy boisku wiejskim.

Sołectwo Hedwiżyn za 5 tys. zł wykona ogrodzenie przy szkole w Hedwiżynie. Tyle samo trafi na doposażenie remizy OSP. Za 3 tys. zł zostanie wykonane ogrodzenie przy remizie, a 13,5 tys. zł trafi na poprawę przejezdności dróg na terenie sołectwa.

Sołectwo Ignatówka za kwotę ponad 8,6 tys. zł zakupi elementy ogrodzenia szkoły w Hedwiżynie.

Mieszkańcy sołectwa Kajetanówka zdecydowali, że 1 tys zł przeznaczą na zakup materiałów do ogrodzenia szkoły w Hedwiżynie, a 7 tys. zł na zakup urządzeń do siłowni w remizo-świetlicy, 600 zł na utrzymanie porządku przy wiejskim placu zabaw, a blisko 1 tys. zł na remont remizo-świetlicy. 

Sołectwo Korczów, całą kwotę – 24 tys. zł – przeznaczy na poprawę przejezdności drogi gminnej Korczów – Rogale.

Mieszkańcy Korytkowa Dużego ponad 9 tys. zł przeznaczą na doposażenie szkoły w Korytkowie Dużym, 2,5 tys. zł na zakup przystanku, a 7,5 tys. zł na zagospodarowanie placu przy remizie OSP i doposażenie remizy, a 10 tys. zł na doposażenie OSP.

- Reklama -

Majdan Gromadzki ponad 19 tys. 600 zł przeznaczy na zakup kostki brukowej i wykonanie chodnika.

Sołectwo Nadrzecze pieniądze funduszu przeznaczy na dwa zadania: doposażenie Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym 1 tys. zł i urządzenie placu zabaw ponad 12 tys. zł.

Nowy Bidaczów za ponad 11 tys. zł zakupi kostkę na budowę chodnika.

Mieszkańcy sołectwa Okrągłe zakupią materiały na budowę chodnika w miejscowości. Będzie to kosztowało ponad 18 tys. 600 zł.

Rapy Dylańskie za pieniądze z funduszu sołeckiego wykonają dokumentację projektową na oświetlenie uliczne. Będzie to kosztowało ponad 5 tys. zł.  Natomiast 9 tys. 600 zł trafi na poprawę przejezdności drogi gminnej.

Mieszkańcy sołectwa Ruda Solska zdecydowali, że ponad 19 tys. zł z funduszu sołeckiego przeznaczą na zakup działki w miejscowości Ruda Zagrody.

Smólsko Duże ponad 21 tys. zł przeznaczy za zakup kostki brukowej na chodnik.

Smólsko Małe za kwotę ponad 4 tys. 300 zł zakupi wiatę przystankową, a za 8 tys. zł zagospodaruje plac przy szkole podstawowej.

Mieszkańcy Soli Drugiej pieniądze z funduszu soleckiego przeznaczą na cztery zadania. Za 4 tys. 400 zł dofinansowane zostaną "Solskie Spotkania" – prezentacja dorobku kulturalno-obrzędowego i kulinarnego w Soli, za 5 tys. zł zakupiony zostanie sprzęt sportowy na potrzeby mieszkańców, a 15 tys. zł trafi na urządzenie placu zabaw. Za 6 tys. 700 zł doposażona zostanie  szkoła.

Fundusz sołecki Soli Pierwszej rozdysponowany zostanie na urządzenie placu zabaw (15 tys. zł), doposażenie Zespołu Szkół w Soli (3 tys. zł), dofinansowanie "Solskich Spotkań" – prezentacji dorobku kulturalno-obrzędowego i kulinarnego w Soli (7 tys. zł), dofinansowanie dojazdów uczniów na zajęcia sportowe (ponad 1 tys. zł) oraz zakup sprzętu sportowego na potrzeby mieszkańców (5 tys. zł).

Mieszkańcy Starego Bidaczowa zakwotę 2 tys. zł zakupią rolety do dwóch sal lekcyjnych w szkole, a za 14 tys. 600 zł doposażą budynek remizo-świetlicy.

Sołectwo Wola Dereźniańska środki funduszu rozdysponuje na pięć zadań. 1,5 tys. zł przeznaczy na remont remizo-świetlicy. Za 1 tys. 785 zł zakupiona zostanie podkaszarka, a za 5 tys. zł umundurowanie. Na zakup urządzeń sportowych przeznaczono 2 tys. zł, a na zakup kostki na zagospodarowanie terenu przy remizie 8 tys. zł.

Sołectwo Wola Duża blisko 20 tys. zł przeznaczy na poprawę przejezdności dróg gminnych.

Sołectwo Wolaniny na zagospodarowanie działki i urządzenie placu zabaw przeznaczy 7 tys. zł.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.