Noclegi – Bździuch

Nowoczesny sprzęt we frampolskich szkołach

W ramach realizowanego projektu pn. "Szkoły Nowych Możliwości w Gminie Frampol"  frampolskie szkoły wzbogaciły się o dodatkowe pomoce dydaktyczne i wyposażenie. Dzięki unijnemu wsparciu zakupiono m.in.: mikroskopy z preparatami, lornetki, lupy, aparaty fotograficzne, laptopy, odtwarzacze CD, tablice interaktywne, rzutniki z ekranami, drukarki, plansze, mapy, atlasy, fantomy, szkielety, globusy, podręczniki i ćwiczenia dla uczniów i nauczycieli do zajęć dodatkowych, palniki, akwaria, przyrządy do demonstracji, odczynniki chemiczne itp. Sprzęt IT, wyposażenie pracowni przyrodniczych oraz pomoce dydaktyczne posłużą w pierwszej kolejności dzieciom, które w ramach projektu uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne i dydaktyczno-wyrównawcze (z j. angielskiego, matematyki oraz przyrody).

Ponadto 52 nauczycieli miało możliwość podniesienia swoich kompetencji i zdobywania wiedzy podczas szkoleń, kursów i warsztatów zorganizowanych i sfinansowanych w ramach projektu. Dzięki temu zdobyli wiedzę z zakresu m.in.: nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie, pedagogiki specjalnej, technik angażujących i motywujących, pracy z uczniem mającym trudności w nauce czy alternatywnych metod komunikacji. Na organizację i realizację wsparcia dla nauczycieli przeznaczono ponad 53 tysiące złotych.

Łączna wartość dofinansowania przyznanego samorządowi gminy Frampol wynosi 894 467,46 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.