- Reklama -

Niewielka gmina z wielkim apetytem na inwestycje

Mimo że gmina Biszcza jest niewielka, to miejscowi włodarze mają duże ambicje. Potwierdzeniem są projekty, które zostały złożone przez miejscowy samorząd. Jest ich dziewięć i dotyczą niemałych pieniędzy. Pierwszy wniosek dotyczy przebudowy i modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy. Zadanie to wydatek rzędu prawie 2,5 mln zł. „Projekt dostosowania istniejącej infrastruktury wodociągowej dla potrzeb uzdrowiska oraz wykonanie projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków z uzdrowiska – remont stacji uzdatniania wody Biszcza – Bukowina” jest już realizowany od ubiegłego roku, kiedy to została wykonana dokumentacja. Wiadomo też, że wniosek otrzymał pozytywną opinię i będzie kontynuowany w tym i przyszłym roku. Jest to inwestycja warta ponad 6 mln zł. 

Samorząd chce też inwestować w infrastrukturę drogową. Projekt dotyczący przebudowy ciągu dróg powiatowych opiewa na kwotę ponad 600 tys. zł. Planowane inwestycje mają również dotyczyć przebudowy i adaptacji mieszkań socjalnych i świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem. Taki projekt to wydatek rzędu prawie 900 tys. zł. Miejscowym włodarzom marzy się także, aby budynki użyteczności publicznej na terenie gminy zmieniły swoje oblicze, dlatego został złożony wniosek dotyczący termomodernizacji urzędu gminy oraz dwóch szkół, w Goździe Lipińskim i Bukowinie. Wniosek został przygotowany na ponad 3 mln zł. Jeśli zostanie pozytywie rozpatrzony to remonty potrwają do 2019 roku. 

- Reklama -

Gmina otrzymała już potwierdzenie, że wniosek dotyczący odnawialnych źródeł energii będzie finansowany. Opiewa on na kwotę 4,5 mln zł. Ambitnym projektem jest wniosek dotyczący „Rozpoznawania i dokumentowania zasobów wód mineralnych i termalnych na terenie Gminy Biszcza – Uzdrowisko w Gminie Biszcza”. Zadanie wyceniono na 9 mln zł. I ostatni projekt, który jest zadaniem wspólnym, wyceniono na prawie 6 mln zł. Nosi on nazwę: „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców miasta Zamość, gminy Baranów, gminy Biszcza, gminy Kurów oraz powiatu lubelskiego”. 

Jak twierdzi wójt gminy, przez ostatnie dwa lata gmina ubiegała się o środki na różne inwestycje, aby poprawić życie mieszkańców. – W ostatnich dwóch latach gmina ubiegała się o dofinansowanie różnych inwestycji mających na celu poprawę jakości życia jej mieszkańców, modernizację infrastruktury technicznej, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, a także przebudowę dróg – podsumowuje Zbigniew Pyczko.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.