Na co mieszkańcy wydadzą pieniądze?

W gminie Potok Górny jest 12 sołectw, które w 2018 roku maja do podziału prawie 260 tys. zł. Po konsultacjach z mieszkańcami każda miejscowość wyznaczyła zadania, jakie będą realizowane w najbliższych miesiącach.

Sołectwo Dąbrówka otrzymało kwotę ponad 22 tys. zł. Największa pula, bo ponad 18 tys. zł została przeznaczona na umocnienie dna rowu elementami betonowymi przy drodze gminnej. 3 tys. zł zostanie wydane na remont dróg wewnętrznych, a 1 200 zł na opłaty za energię elektryczną w świetlico-remizie OSP.

Dla Jasiennika Starego przypadła kwota ponad 17 tys. zł. Na remont dróg wewnętrznych mieszkańcy wydadzą ponad 11 tys. zł. Opłata za energię elektryczną w świetlico-remizie OSP wyniesie 1 200 zł. Spora kwota, bo 4,5 tys. zł zostanie przeznaczona na zakup stołów i krzeseł do świetlico-remizy OSP. 

Prawie 12 tys. zł mają do wydania mieszkańcy Jedlinek. Zdecydowali oni, że w tym roku pieniądze z funduszu soleckiego zostaną przeznaczone na wyposażenie świetlico-remizy OSP. Za prawie 7 tys. zł zostaną zakupione stoły i krzesła, a za 600 zł sprzęt AGD. Wykonanie ogrzewania podłogowego w remizie to wydatek rzędu 3 tys. zł. Opłata za energię elektryczną w świetlico-remizie OSP wyniesie 1 200 zł.

Mieszkańcy Kolonii Malennik mają do wydania niemal 10 tys. zł. Najwięcej, bo ponad 8 tys. zł zostanie wydane na remont dróg wewnętrznych. Na odśnieżanie dróg gminnych przeznaczono 500 zł, a na koszenie poboczy 1 tys. zł.

Dla sołectwa Lipiny Dolne przypadła kwota ponad 33 tys. zł. Największą pulę środków, bo 19 tys. zł, przeznaczono na remont dróg wewnętrznych. Dużym zadaniem będzie też rozbudowa budynku remizy OSP. Na to zadanie będzie wydane 13,5 tys. zł. Zakup podkaszarki spalinowej dla miejscowej szkoły podstawowej to wydatek rzędu 1 tys. zł. 

Mieszkańcy Lipin Górnych-Borowiny mają do wydana w tym roku 24 tys. zł. Za kwotę 9 tys. zł zostaną wykonane zewnętrzne urządzenia sprawnościowo-rekreacyjne przy Szkole Podstawowej w Lipinach Górnych-Borowinie. Utwardzenie placu na przystankach autobusowych to zadanie na które trzeba będzie wydać 7 tys. zł. Na remont motopompy strażackiej przeznaczono 4 tys. i 600 zł. Zaplanowano też kilka drobnych zdań. Za ponad 400 zł zostanie zakupiony kosz na śmieci. Na odśnieżanie drogi gminnej przeznaczono 500 zł, a na koszenie poboczy 1 tys. zł. 1,5 tys. zł wyniesie opłata za energię elektryczną w świetlico-remizie OSP.

Fundusz sołecki dla Lipin Górnych-Lewek w tym roku wyniósł prawie 18 tys. zł. Za prawie 11 tys. zł zostaną wykonane remonty drów wewnętrznych.  Za kwotę 2 tys. zł zostaną wykonane zewnętrzne urządzenia sprawnościowo-rekreacyjne przy Szkole Podstawowej w  Lipinach Górnych-Borowinie. Zyskają też strażacy. Zostaną zakupione hełmy bojowe dla OSP (2 tys. zł) i węże strażackie (1 tys. zł). Malowanie stołów i ławek w świetlico-remizie OSP wyniesie 1 tys. zł. Ponad 1 tys. zł  wyniesie opłata za energię elektryczną w świetlico-remizie OSP.

Mieszkańcy Naklika 12 tys. zł wydadzą na zakup agregatu wysokociśnieniowego dla OSP. 7 tys. zł przeznaczą na chodnik w swojej miejscowości, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 863 (opracowanie dokumentacji technicznej). Ponad 1,5 tys. zł przeznaczono na zakup piły motorowej dla OSP. 1 tys. zł  wyniesie opłata za energię elektryczną w świetlico-remizie OSP. W sumie sołectwo Naklik wyda w tym roku 21,5 tys. zł. 

Sołectwo Potok Górny cz. I wyda w tym roku ponad 25 tys. zł. Na największe zadanie, czyli na remont dróg wewnętrznych, przeznaczono 21 tys. zł. Wykonanie bramek na boisku sportowym przy miejscowej szkole podstawowej to zadanie na które zarezerwowano 2,5 tys. zł. 2 tys. zł wyniesie opłata za energię elektryczną w świetlico-remizie OSP.

Ponad 31 tys. zł otrzymało sołectwo Potok Górny cz. II. Większość środków, bo 23 tys. zł, została przeznaczona na remont dróg wewnętrznych. Wykonanie bramek na boisku sportowym przy miejscowej szkole podstawowej to zadanie na które zarezerwowano 1 600 tys. zł. Za 400 zł zostaną zakupione piłki dla szkoły. Opłata za energię elektryczną w WDK wyniesie 2 tys. zł, a opłata za gaz 1,5 tys. zł. Koszenie poboczy przy drogach gminnych to wydatek rzędu 3 tys. zł. 

Szyszków otrzymał ponad 26 tys. zł. Największą kwotę (8 tys. 700 zł) przeznaczono na zakup krzeseł do świetlico-remizy OSP. 1,5 tys. zł będzie kosztować przebudowa instalacji elektrycznej w budynku remizy. Zakupione zostaną też ubrania ochronne dla OSP (2 tys. zł), prostownik (500 zł) oraz węże strażackie (3 tys. zł). Na remont dróg wewnętrznych przeznaczono ponad 7 tys. zł.  3,5 tys. zł  wyniesie opłata za energię elektryczną w świetlico-remizie OSP.

Sołectwo Zagródki za ponad 9 tys. zł pomaluje elewację na zewnątrz budynku świetlico-remizy OSP. Remontowane też będą drogi wewnętrzne (5 tys. zł) i koszone pobocza (2 tys. zł). Za energię elektryczną w świetlico-remizie OSP trzeba będzie uiścić opłatę w wysokości 1 200 zł. W sumie sołectwo Zagródki wyda w tym roku ponad 17 tys. zł. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.