- Reklama -

„Moja wieś w Unii Europejskiej – wczoraj, dziś i jutro”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Szczegóły zawarte w niżej zamieszczonym regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Konkurs plastyczny kierowany jest do uczniów szkół podstawowych. 

Hasło konkursu: 

„Moja wieś  w Unii Europejskiej – wczoraj, dziś i jutro” edycja VIII. 

Temat przewodni w 2016 roku: „Zwierzęta gospodarskie” związany jest z jubileuszową XXX Wystawą Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie.

CEL KONKURSU

– zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się problematyką polskiej wsi w Unii Europejskiej i twórcze przedstawienie swoich przemyśleń na ww. temat w formie prac plastycznych.

II. ORGANIZATORZY KONKURSU:

1. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Końskowoli. 

2. Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct” przy WSZiA w Zamościu.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE:

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

2. Termin nadsyłania prac mija 13 czerwca 2016 roku.

3. Prace plastyczne należy przesłać lub dostarczyć osobiście do najbliżej zlokalizowanych placówek:

– Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu zs. w Sitnie, Sitno, 22-424 Sitno.

- Reklama -

– Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej zs. w Grabanowie, Grabanów, 21-500 Biała Podlaska.

– Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct” przy WSZiA w Zamościu, ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość.

W finale Komisja Konkursowa wyłoni 30 najlepszych prac. Przyznane zostaną 3 nagrody główne za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, oraz 27 wyróżnień.

4. Wytypowane prace zostaną zaprezentowane 10 lipca 2016 roku w Sitnie podczas XXX Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

W tym dniu Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów ogłosi wyniki i wręczy nagrody wszystkim finalistom.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Prace wykonane powinny być w FORMACIE A3, ORIENTACJI POZIOMEJ.

2. Jeden twórca może nadesłać na konkurs nie więcej niż jedną pracę.

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac powstałe w wyniku transportu pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie.

5. Każda z prac powinna być na odwrocie podpisana (imię i nazwisko autora, klasa, numer i nazwa szkoły, miejscowość, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontaktowy numer telefoniczny do rodziców – ważne!).

6. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w publikacjach.

Osoby do kontaktu w sprawach organizacyjnych:

Grabanów – p. Katarzyna Karmasz – tel. 609 653 931

Sitno – p. Nina Drozdowska – tel. 84 611 25 27, 663 914 657

Zamość – p. Władysław Molas – tel. 84 677 67 76

CallSend SMSCall from mobileAdd to SkypeYou`ll need Skype CreditFree via Skype

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.