- Reklama -

Megaprojekt czeka na akceptację KE

O megaprojekcie mówi się już od kilku lat. Jeszcze na początku 2014 roku przedstawiono koncepcję projektu dla powiatu biłgorajskiego. W początkowej fazie ciąg drogowy miał połączyć gminy Księżpol, Biszcza, Potok Górny i Tarnogród. Projekt wpisywał się w założenia nowej perspektywy unijnej. Realizacja tego zadania dla wymienionych samorządów przede wszystkim miała być szansą na polepszenie dostępu tych gmin do dróg wyższych kategorii oraz polepszenie warunków podróżowania. Przy kwocie dofinansowania 17,36 mln zł udział własny miał wynosić ok. 3 mln zł. Wymienione gminy wyrażały wówczas gotowość do współpracy w realizacji tego projektu. Wstępnie uzgodniono przebieg trasy, której całkowita długość miała wynieść ok. 40 km, oraz udział samorządów w finansowaniu przedsięwzięcia. Na 2014 rok każda gmina zabezpieczyła fundusze na przygotowanie dokumentacji.

Z roku na rok fundusze na megaprojekt zmniejszały się. Przyszedł rok 2015. Mieszkańcy, a nawet sami samorządowcy zaczęli wątpić w realizację danych wcześniej obietnic. Jednak padła obietnica, że projekt będzie realizowany, tyle że zredukowany o połowę. Z projektu odpadła niestety gmina Tarnogród. Na nasz powiat ostatecznie przypadła kwota w wysokości 6 mln 900 tys. zł, a wcześniej obiecywano ponad 14 mln zł. Z 40 km dróg do remontu pozostało około 20 km.

- Reklama -

Temat megaprojektu wciąż przewija się w samorządach, których dotyczy. Samorządowcy są już zniecierpliwieni i oczekują na konkrety w tej sprawie. Jak informowała nas Magdalena Szewczuk, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, w 2016 roku Ministerstwo Rozwoju wydało interpretacje w zakresie możliwości wsparcia dróg lokalnych w ramach funduszy unijnych. Określono warunki, jakie muszą spełniać ujęte inwestycje, aby była możliwość dofinansowania ze środków unijnych. – Stosując się do tych zapisów, nasza propozycja zadania ulegała modyfikacji w stosunku do roku ubiegłego. Obecnie jest to trasa od drogi wojewódzkiej nr 835 do miejscowości Jedlinki. Przebiega przez 3 gminy powiatu biłgorajskiego: gminę Księżpol, Biszcza i Potok Górny, i stanowi nieprzerwany ciąg drogowy. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 14,483 km – mówi rzeczniczka. W gminie Księżpol planowany jest odcinek o długości 3,296 km. Najwięcej zyska gmina Biszcza, gdzie planuje się przebudowę 9,353 km. Natomiast w gminie Potok Górny będzie to 1,834 km. – Zaplanowano nową nawierzchnię bitumiczną, przebudowę mostu w m. Biszcza, remont i budowę chodników w obszarach zabudowanych, poprawę systemu odwodnienia, przebudowę geometrii skrzyżowań oraz oznakowanie poziome i pionowe – dodaje Magdalena Szewczuk. Szacowany koszt zadania to 8 mln zł, w tym fundusze unijne to prawie 7 mln zł. Wkład własny samorządów wyniesie ponad 1 mln 200 tys. zł. 

– W roku bieżącym podjęte zostały działania w kierunku przygotowania projektu inwestycji. Chcielibyśmy ją realizować w latach 2017-2018 – mówi rzeczniczka starostwa. Obecnie starostwo oczekuje na decyzję o zaakceptowaniu zakresu tego zadania przez Komisję Europejską.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.