Telc B2

- Reklama -

Likwidacja szkoły w Różańcu Pierwszym

Do Filialnej Szkoły w Różańcu Pierwszym obecnie uczęszcza 25 dzieci włącznie z przedszkolakami. Placówka ta prawnie podporządkowana jest Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim. Samorządowcy gminy Tarnogród planują zlikwidować Szkołę Filialną w Różańcu Pierwszym, zaznaczając, że z pewnością dzieci na tym nie stracą.

Sprawa likwidacji Filialnej Szkoły w Różańcu Pierwszym była jedną z wielu na tegorocznej styczniowej sesji Rady Miejskiej w Tarnogrodzie. Na obradach sesji było obecnych 14 radnych, z czego za przyjęciem uchwały intencyjnej było aż 12 radnych, zaś jeden był przeciwny i jeden wstrzymał głos.

Szkoła w Różańcu Pierwszym jest placówką, która posiada 3 oddziały, a dodatkowo istnieje jeszcze oddział przedszkolny. Obecnie do tej szkoły uczęszcza 25 dzieci i jest to o siedmioro mniej niż w ubiegłym roku. Klasa pierwsza i druga liczy po pięcioro dzieci, w trzeciej nie ma nikogo, natomiast w przedszkolu są dzieci w wieku 4-6 lat i jest to 15-osobowa grupa. Istotnym jest fakt, iż dzieci z klasy trzeciej na wniosek rodziców uczęszczają do Szkoły Podstawowej  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim. Trzeba wspomnieć, że przed laty do tej szkoły uczęszczało ok. 150 uczniów.

Jednym z głównych powodów zamknięcia Filialnej Szkoły w Różańcu Pierwszym jest stale wzrastający niż demograficzny, jak również procesy migracyjne na terenie gminy Tarnogród.  Dodatkowo roczne utrzymanie tej szkoły wynosi ponad 35 tysięcy złotych, przy czym w Tarnogrodzie koszty kształcenia dziecka sięgają niespełna 9 tysięcy złotych. Ponadto Szkoła w Różańcu Pierwszym jest niedoinwestowana, zaś jej remonty kosztowałyby kilka milionów złotych.

Na ternie gminy Tarnogród zajęcia szkolne odbywają się w miejscowych oraz filialnych szkołach takich jak:  Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie oraz Miejskie Przedszkole w Tarnogrodzie, jak również filia w Luchowie Górnym, SP w Luchowie Dolnym, SP w Woli Różanieckiej, SP w Różańcu Drugim oraz jej filia w Różańcu Pierwszym.

Władze samorządowe Tarnogrodu przymierzają się także do przebudowy szkolnej jadalni w Szkole Podstawowej w Różańcu Drugim oraz części mieszkalnej, aby zaadaptować przedszkole. W planach jest również budowa parkingu, dla tych którzy przywożą i odwożą dzieci do i ze szkoły. Natomiast budynek Filialnej Szkoły w Różańcu Pierwszym nie zostanie pusty i bezużyteczny, lecz powstanie tam Dzienny Dom Seniora lub placówka Środowiskowego Domu Samopomocy.

- Reklama -

Zanim jednak nastąpi likwidacja Filialnej Szkoły w Różańcu Pierwszym tarnogrodzkie władze samorządowe będą zobowiązane do poinformowania o tych zamierzeniach Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie oraz rady pedagogiczne, jak również rady rodziców dzieci, uczęszczających do tej placówki.

W imieniu rady pedagogicznej Szkoły w Różańcu Drugim na temat likwidacji Filii Szkoły w Różańcu Pierwszym opowiada dyrektor placówki:

-Ogólnie Rada Pedagogiczna ma pozytywne zdanie na temat planu likwidacji tej szkoły. Związane jest to przede wszystkim z troską o dobro dziecka, szczególnie ze względu na stan liczebności klas. Jeżeli w klasie jest 3, 4 czy 5 uczniów to zachwiany jest prawidłowy rozwój dziecka dotyczący też rozwoju społecznego oraz prawa zdrowej rywalizacji. Dzieci są skazane na siebie, trudno im jest dobrać się w grupę, która odpowiada ich predyspozycjom – mówi Jadwiga Patro, dyrektor Szkoły w Różańcu Drugim. -Drugą sprawą jest to, że w obydwu szkołach tu w macierzystej, jak i w szkole filialnej, dzieci oddziału przedszkolnego są w grupach 3-rocznikowych, tzn. 4,5,6-latki w jednej grupie. Likwidacja pozwoliłaby na utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych w Różańcu Drugim i rozdzielenie tych grup według roczników: na grupę starszaków i dzieci młodszych. Wiązałoby się to też z możliwością przyjęcia dzieci trzyletnich do przedszkola dodaje.

W ubiegłym roku władze miasta Tarnogród planowały zamknięcie tej szkoły.  Prawie 90% mieszkańców było za tym przedsięwzięciem. Spotkało się to jednak z dezaprobatą Lubelskiego Kuratora Oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Już w przeciągu najbliższych tygodni wyjaśni się jak sprawy potoczą się w tym roku.

J.P.

- Reklama -

2 Komentarze
  1. Grażyna mówi

    Z całym szacunkiem dla wszystkich, ale nie było by likwidacji szkoły, gdyby nie głupota rodziców, którzy sami likwidują szkołę poprzez przenoszenie swoich dzieci do szkoły w Drugim Różańcu, gdzie klasy są o wiele mniejsze niż w szkole filialnej. Gdyby rodzice chociaż troszeczkę zastanowili się nad swoim postępowaniem, to nie byłoby tego całego cyrku i obie szkoły mogłyby normalnie funkcjonować.

  2. Zenek mówi

    Likwidacja szkoły do której chodziłem to trudna decyzja ale potrzebna. Jeśli kształcenie jednego dziecka kosztuje 35. Tysięcy to zwyczajnie nieopłacalne. Tymbarskiej ze subwencja oświatowa nie pokrywa całości wydatków gmin na edukacje. Przez to gminy wydają na szkoły pieniądze, które mogłyby przekazać na np. drogi. Jeśli zasrane kuratorium znowu się nie zgodzi, to niech dadza gminie dokładnie tyle ile wynosza koszty na edukacje w naszej i innych gminach.

    Na dobra sprawę najwiekszym poszkodowanym będzie Franciszek B., ale za bim nikt płakać nie będzie 😉

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.