- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Kosztowny skwer

Mieszkańcy miasta czekają na remont skweru znajdującego się pomiędzy ulicą Zamojską a 3 Maja. Inwestycja miała być już wykonywana. Prace jeszcze nie ruszyły. Jaki jest tego powód?

- Reklama -

Po wielu latach remontu miał doczekać się skwer znajdujący się pomiędzy ulicą Zamojską a 3 Maja. Jak się okazuje, koszty inwestycji są o wiele wyższe niż te, które pierwotnie zakładano. Władze miasta robią wszystko, aby inwestycję udało się zrealizować. W budżecie miasta Biłgoraj na 2020 rok zakładano na ten cel 500 tys. zł. Ogłoszono przetarg i okazało się, że kwota potrzebna na realizację inwestycji jest niemal dwukrotnie wyższa. Do postępowania wpłynęły trzy oferty, najkorzystniejsza opiewa na kwotę 903 582,12 zł. Burmistrz postępowanie unieważnił.

Władze miasta robią wszytko, aby inwestycję udało się zrealizować. W planach jest przeznaczenie na ten cel większej ilości środków finansowych i ogłoszenie kolejnego przetargu. – Czynimy ze skarbnikiem starania, aby kwotę zwiększyć. Zaproponujemy kwotę 700 tys. zł. Ta kwota może okazać się niewystarczająca i trzeba będzie ponownie unieważniać przetarg –  mówi burmistrz Janusz Rosłan. Dodaje, że być może uda się w zadaniu wprowadzić jeszcze drobne oszczędności. – Z drugiej strony nie chciałbym oszczędzać. Chciałbym, aby ten park był wykonany w tym stylu i na tym poziomie co Plac Wolności. To stanowiłoby jedną całość. Jeśli większość materiałów zastosowanych przy przebudowie Placu Wolności to granit, to nie chciałbym przy skwerze kłaść betonu, który za 20 lat trzeba będzie wymieniać. Chcę, żebyśmy zrobili to na lata i aby było estetyczne i przemyślane – dodaje.

- Reklama -

Celem renowacji ma być podniesienie atrakcyjności skweru poprzez poprawę komunikacji pieszych i stworzenie bardziej przyjaznej przestrzeni publicznej. W ramach inwestycji przebudowany miał zostać układ komunikacyjny, wymieniona nawierzchnia, powstać miało nowe oświetlenie oraz stojaki rowerowe. Inwestycja zakładała m.in. wyrównanie nawierzchni, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz normatywnych schodów. Układ kompozycyjny skweru miał zostać uporządkowany poprzez budowę nowych ciągów pieszych wyznaczonych w oparciu o analizę ruchu pieszych oraz oś widokową skierowaną na kościół. Na skrzyżowaniu ścieżek w centralnej części skweru zaprojektowano plac w kształcie elipsy z okrągłym kwietnikiem – siedziskiem. W projekcie wszystkie ścieżki były skierowane do środka kwietnika. Natomiast okręgi nawiązywać miały do tradycyjnych biłgorajskich sit. Obelisk poświęcony marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu miał być przeniesiony na utwardzony teren, co umożliwi okazjonalne gromadzenie się w tym miejscu społeczności oraz organizowanie uroczystości.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.