- Reklama -

Kolejna machina pieniędzy unijnych dla rolników ruszyła

Kiedy planowane są nabory wniosków dla rolników oraz czy faktycznie zostaną one przeprowadzone w sytuacji, kiedy ogłoszono pandemię?

Nabory już trwają. Osoby prowadzące gospodarstwa rolne – zarówno te małe, jak i większe  – mogą składać wnioski w terminie od 31 marca do 29 maja bieżącego roku. W terminie tym prowadzone są nabory wniosków “Restrukturyzacja małych gospodarstw” (60 tys. zł premii) oraz “Modernizacja gospodarstw rolnych” – obszar D (do 200 tys. zł na zakup maszyn, ciągników itp.; do  500 tys. zł budynki itp.). Ministerstwo Rolnictwa zastrzega, że nabory PROW 2020 mogą ulec zmianom i terminy przyjmowania mogą zostać dodatkowo wydłużone. Do składanych wniosków rolnicy muszą bowiem dołączyć wiele załączników, planów i zaświadczeń. Skompletowanie dokumentacji w czasie pandemii koronawirusa może być trudne. Takie rozwiązania mają umożliwić rolnikom skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich terminie.

 Na jakie pieniądze mogą liczyć rolnicy prowadzący niewielkie gospodarstwa rolne?

- Reklama -

Posiadacze gospodarstw rolnych o wielkości ekonomicznej do 13 tys. euro mogą skorzystać z bezzwrotnej premii 60 tys. zł na restrukturyzację małych gospodarstw. O pomoc mogą się ubiegać się nie tylko osoby ubezpieczone w KRUS, ale również rolnicy, którzy łączą prowadzenie gospodarstwa z inną pracą zarobkową, np. “na etacie” lub prowadzą własną firmę. W ramach tego programu można otrzymać łącznie 60 tys. zł dotacji, z czego w I racie ARiMR wypłaci 48 tys. złotych. Pozostałą część, czyli 12 tys. zł, rolnik otrzyma po poprawnej realizacji biznesplanu. Całą kwotę dotacji należy przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. 80% całej dotacji należy wydać na środki trwałe m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej. Z dotacji można również kupić grunty rolne, stado podstawowe zwierząt lub założyć sad albo plantację roślin wieloletnich, poza energetycznymi. O tym, kto otrzyma dotację restrukturyzację małych gospodarstw, zdecyduje suma przyznawanych punktów za złożone wnioski.

 Jakie jeszcze są ogłoszone nabory dla rolników?

Od 31 marca do 29 maja trwa również nabór wniosków na “Modernizację gospodarstw rolnych” – obszar D (ciągniki, maszyny, budynki), który cieszy się zawsze wielkim zainteresowaniem wśród rolników. Modernizacja obszar D to bardzo wyczekiwany nabór i warto się do niego solidnie przygotować, gdyż jest ostatnim w obowiązującym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, a nadal nie znamy założeń programowania na kolejną perspektywę unijną. W ramach naboru na modernizację obszar D można otrzymać do 200 tysięcy złotych bądź do 500 tysięcy złotych pomocy na zasadzie refundacji w zależności od inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% procent poniesionych kosztów kwalifikowanych. Tylko w przypadku młodego rolnika bądź grupy rolników może wynieść maksymalnie 60%. Wniosek na modernizację obszar D może złożyć rolnik posiadający gospodarstwo, którego wielkość ekonomiczna nie jest mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 200 tysięcy euro. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie pomocy. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tysięcy euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tysięcy euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tysięcy euro. Wnioski złożone na modernizację zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.