Usługi krawieckie

- Reklama -

Kary za grzebanie padłych zwierząt

W związku z niepokojącymi informacjami z kraju dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej Główny Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski wydał specjalny komunikat. „Padła trzoda chlewna, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, stanowi materiał kategorii 2. Zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych kat. 2 lub 1.” – informuje w komunikacie Włodzimierz Skorupski. Jak czytamy dalej, uzyskana z nich mączka mięsno-kostna i tłuszcz są spalane w zatwierdzonych spalarniach, co gwarantuje całkowite unieszkodliwienie czynników zakaźnych i zapobiega przedostawaniu się tych patogenów do środowiska.

- Reklama -

Istotne dla hodowców jest to, że nie ponoszą oni żadnych kosztów związanych z przekazaniem padłych zwierząt do utylizacji, ponieważ istnieje w Polsce specjalny system dopłat z budżetu państwa dla zakładów utylizacyjnych odbierających od rolników padłe zwierzęta. Za realizację systemu dopłat do utylizacji padłych zwierząt odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

„Biorąc pod uwagę powyższe, istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich, a w przypadku stwierdzenia przez Inspekcję Weterynaryjną nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zagospodarowania padłych zwierząt, zgodnie z § 3 pkt 2 (lit.b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie wysokości kar pieniężnych, kara pieniężna za taki czyn może wynosić od 3 tysięcy do 11 tysięcy złotych” – ostrzega Główny Lekarz Weterynarii. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.