- Reklama -

- Reklama -

Jest ważna decyzja dla burmistrza Biłgoraja (foto)

Rada Miasta Biłgoraja podjęła ważną dla burmistrza decyzję. Podczas sesji Rady Miasta burmistrz przedstawił raport o stanie miasta za 2022 rok. Odpowiedzią na raport jest udzielenie bądź nie udzielenie burmistrzowi miasta wotum zaufania z tytułu działalności w danym roku. Co zdecydowali radni?

- Reklama -

Zgodnie z przepisami Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia radzie miasta Raportu o stanie miasta.

 

Raport o stanie miasta i wotum zaufania

 

Raport za 2022 rok został przedstawiony przez burmistrza na dzisiejszej sesji rady miasta (24.05) Dokument dostępny jest TUTAJ.

 

Następnie odbyła się debata, w której również mieszkańcy byli uprawnieni do  zabrania głosu.   Wniosek musiał być poparty przynajmniej 50 podpisami mieszkańców. Nikt z mieszkańców nie wyraził jednak chęci zabrania głosu.

 

Nie było też intensywnej dyskusji radnych nad raportem. Radny Łukasz Pracoń wyraził zaniepokojenie malejącą liczbą mieszkańców i tym, że Biłgoraj nie jest przyjazny młodym ludziom. Wiceprzewodniczący Tadeusz Ferens zauważył, że zadłużenie miasta w 2022 roku spadło w stosunku do roku 2021, natomiast radny Wojciech Gleń dziękował wszystkim, a przede wszystkim mieszkańcom za wkład w rozwój miasta.

 

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Rada Miasta Biłgoraja w głosowaniu jawnym udzieliła burmistrzowi wotum zaufania jednogłośnie 20 głosami za.

 

-W imieniu wszystkich moich pracowników oraz własnym bardzo Państwu dziękujęodpowiedział Janusz Rosłan.

 

Sprawozdanie finansowe

 

Podczas sesji skarbnik miasta, Roman Żuk przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok. Wyjaśnił sytuację finansową miasta i zaznaczył, że budżet w 2022 roku został wykonany i nie wydarzyło się nic, co warto byłoby szczególnie przybliżyć.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie  pozytywnie zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Biłgoraja za 2022 rok

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu  dostępne  jest TUTAJ

 

 

- Reklama -

-Budżet za 2022 rok został wykonany, prosimy Państwa o udzielenie absolutorium – podsumował Żuk

 

Dyskusja

 

 

W dyskusji dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu głos zabrał radny Jacek Piskorski, który chciał wiedzieć jak zamknęła się w poprzednim roku sytuacja Zakładu Gospodarki Komunalnej:

 

-Ile ton śmieci było, ile zapłaciliśmy PGK, a ile uzyskaliśmy z opłat od mieszkańców – pytał Piskorski.

 

-Ilość odpadów była mniejsza niż zakładaliśmy była mneijsza niż w roku 2021. Wzrost cen spowodował, że zmniejszyła  się ilość odpadów wielkogabarytowych, ludzie przestali kupować meble, dywany. W 2021 było 3978 ton śmieci, a w  2022 – 3780ton  czyli 200 ton mniej – mówi Janusz Rosłan

 

Burmistrz zaznaczył jednak, że nadwyżka nie może zostać wykorzystana na nic innego i te pieniądze z opłat za śmieci muszą zostać w systemie. Była to odpowiedz na propozycję radnego Łukasza Praconia, by nadwyżkę przeznaczyć na usunięcie odpadów na ulicy Zwierzynieckiej lub Konopnickiej.

 

Radny Piskorski dodał, że niepotrzebna była podwyżka opłat za odbiór odpadów w wysokości 1zł:

 

-Tym bardziej, że tych pieniędzy nie można wydać na nic innegopodsumował Piskorski

 

Absolutorium

 

19 głosami za,  przy 1 wstrzymującym się  radni przyjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Biłgoraja za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Biłgoraja za 2022 rok.

 

Radni udzielili również burmistrzowi Januszowi Rosłanowi bezwzględną większością głosów  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. (19 głosów za, 1 wstrzymujący się)

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.