- Reklama -

Informacja Burmistrza Biłgoraja

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta Biłgoraja

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych: Nr 16, Nr 17, Nr 18,
Nr 19, Nr 20, położonych w budynku wielorodzinnym przy Placu Wolności 2 w Biłgoraju.

Przedmiotem przetargu są lokale mieszkalne:

– Nr 16 o pow. 22,81 m2 (KW ZA1B/00091893/5),

– Nr 17 o pow. 39,96 m2 (KW ZA1B/00091894/2),

– Nr 18 o pow. 40,19 m2 (KW ZA1B/00091895/9),

– Nr 19 o pow. 24,10 m2 (KW ZA1B/00091896/6),

– Nr 20 o pow. 51,25 m2 (KW ZA1B/00091897/3),

położone na II piętrze w budynku wielorodzinnym przy Placu Wolności 2 w Biłgoraju, stanowiące własność Gminy Miasto Biłgoraj, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącej grunt oznaczony działką nr 100/4 ark. 29 o pow. 332 m2 (KW ZA1B/00032616/9) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Forma zbycia – sprzedaż na własność.

Ceny wywoławcze lokali mieszkalnych oraz wadium:

- Reklama -

– Nr 16: 100 000 zł, wadium: 10 000 zł,

– Nr 17: 160 000 zł, wadium: 16 000 zł,

– Nr 18: 160 000 zł, wadium: 16 000 zł,

– Nr 19: 100 000 zł, wadium: 10 000 zł,

– Nr 20: 200 000 zł, wadium: 20 000 zł.

Do ceny netto, która zostanie wyłoniona w wyniku przetargu, będzie doliczony podatek VAT w wysokości 8%.

Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani hipoteką, ani innymi zobowiązaniami.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r. o godz. 1000 w Sali Kameralnej Biłgorajskiego Centrum Kultury, ul. Tadeusza Kościuszki 16.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Biłgoraja w PKO BP O/Biłgoraj Nr 72 1020 5385 0000 9202 0004 2549 do dnia 2 lipca 2020 r. (za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Biłgoraja, publikację na stronach internetowych Urzędu Miasta Biłgoraja (umbilgoraj.bip.lubelskie.pl; www.bilgoraj.pl) oraz w Telewizji Kablowej w Biłgoraju.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16, Biuro Obsługi Interesanta (parter) lub pod nr tel. (84) 686-96-38.

informa

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.