Krystyna Deryło

- Reklama -

I Wojewódzki Konkurs „Matematyka z kalkulatorem graficznym” w Zwierzyńcu

W kwietniu br. odbyły się eliminacje do I Wojewódzkiego Konkursu „Matematyka z kalkulatorem graficznym”. Konkurs, którego organizatorem jest Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu, otrzymał patronat Lubelskiego Kuratora Oświaty. Jest to autorski projekt nauczycieli matematyki ZSDiOŚ, a jego pomysłodawcą jest p. Jacek Szuty, który przez kilka lat był nauczycielem tego przedmiotu w szkole europejskiej w Brukseli. To właśnie tam od paru lat kalkulator graficzny jest narzędziem wykorzystywanym zarówno w codziennej pracy z uczniem, jak i podczas egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

Adresatami konkursu są uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjów, którzy w sposób szczególny interesują się matematyką i nowoczesnymi technologiami. Jego celem jest popularyzacja zastosowania kalkulatora graficznego w procesie uczenia się i nauczania matematyki, kształtowanie umiejętności stosowania niestandardowych sposobów rozwiązywania problemów matematycznych oraz doskonalenie umiejętności, które opierają się na zaawansowanym aparacie rachunkowym i graficznym.

Kalkulator graficzny nie jest popularnym narzędziem w polskiej edukacji na poziomie gimnazjum i szkoły średniej, dlatego przed przystąpieniem do zmagań konkursowych 49 uczestników odbyło szkolenie na wybranym przez organizatorów modelu kalkulatora firmy Texas Instruments w wersji: TI Nspire CX CAS. Kolejnym etapem było rozwiązanie zestawu 10 zadań w ciągu 60 minut. Po sprawdzeniu prac przez komisję konkursową do finału zakwalifikowano 23 uczniów z 14 szkół. Są to: Gimnazjum z Obszy, Trzeszczan, Bodaczowa, Huty Krzeszowskiej, Komarowa-Osady, Gimnazjum nr 3 z Biłgoraja, Gimnazjum im. ks. Stanisława Staszica z Hrubieszowa, Tereszpola-Zaorendy, Gimnazjum nr 8 z Chełma, Michalowa, Żdanowa, Krasnobrodu, Fajsławic oraz Gimnazjum nr 2 z Zamościa.

- Reklama -

Finał konkursu odbędzie się w ostatnim tygodniu września br. w ZSDiOŚ im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane między innymi przez głównego sponsora konkursu firmę Edukacja z TI w Lublinie. Tytuł laureata konkursu otrzyma uczeń, który w finale uzyska co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów.

Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do popularyzacji kalkulatora graficznego, który ma bardzo szerokie zastosowanie w edukacji na całym świecie. Tak dzieje się między innymi w tzw. szkołach europejskich w Brukseli oraz w Polsce, w liceach z maturą międzynarodową IB. Młodzież tych szkół osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych z matematyki. Dlatego warto już na poziomie gimnazjum, w polskim szkolnictwie publicznym propagować ten niewątpliwie bardzo skuteczny środek dydaktyczny.

/ZSDiOŚ/

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.