- Reklama -

Harmonogram PROW 2014-2020 ustalony

Rozwój gospodarstw:

– „Premie dla młodych rolników” – marzec 2016 r.

– „Modernizacja gospodarstw rolnych” – marzec 2016 r.

– „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – czerwiec 2016 r.

– „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” – sierpień 2016 r. (termin uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof)

– „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” – marzec 2017 r.

– „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – I kwartał 2017 r. 

– „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”) – I kwartał 2017 r.

Wzmacnianie przedsiębiorczości:

– „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników – lipiec 2016 r.

– „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” – październik 2016 r. 

– „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór wniosków obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż) – po akceptacji zmian do PROW 2014-2020 przez KE – listopad 2016 r. 

– „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – I kwartał 2017 r.

Rozwój terytorialny

- Reklama -

– „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji samorządów województw o ogłoszeniu naboru 

– „Scalanie gruntów” – marzec 2016 r.

– „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – czerwiec 2016 r. – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Lokalnych Grup Działania (LGD) o ogłoszeniu naboru

– „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” – lipiec 2016 r. 

– „Gospodarka wodno-ściekowa” – sierpień 2016 r. 

– „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” – kwiecień 2017 r. 

Terminy naboru wniosków uzależnione będą od decyzji samorządów województw o ogłoszeniu naboru.

Transfer wiedzy i innowacji:

– „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – listopad 2016 r.

– „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” oraz „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu” – listopad 2016 r.

– „Wsparcie dla szkolenia doradców” – listopad 2016 r.

– „Współpraca” – listopad 2016 r.

Wsparcie jakości produkcji:

– „Wsparcie działalności informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” – czerwiec 2016 r.

– „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” – grudzień 2016 r.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.