Wypożyczalnia sprzętu Kołodziej-baner górny

- Reklama -

Gmina ma pomysł na nową sieć szkół

Wprowadzenie reformy oświatowej turobiński samorząd rozpoczął od przygotowania aktualnych danych na temat szkół i liczby uczniów do nich uczęszczających. Do Szkoły Podstawowej w Czernięcinie Głównym uczęszcza obecnie 66 uczniów. W Gródkach uczy się 44 uczniów, a w Turobinie 179. Do gimnazjum chodzi 162 uczniów. Gmina prowadzi też szkoły średnie. Do LO uczęszcza 44 uczniów, w technikum agrobiznesu uczy się 8 osób, a do LO dla dorosłych chodzi 31 osób. Do szkoły policealnej dla dorosłych uczęszcza 116 osób. Łącznie w gminnych szkołach uczy się 650 osób. Do tego dochodzi jeszcze 132 przedszkolaków uczących się w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Nauczyciele w tych szkołach pracują łącznie na prawie 76 etatach.

Turobiński samorząd opracował już propozycje nowej struktury szkół na terenie gminy. Zgodnie z nimi, od 1 września 2017 r. na terenie gminy będą funkcjonowały cztery szkoły. Będzie to Zespół Szkolno-Przedszkolny w Turobinie, w którego skład wchodzić mają Szkoła Podstawowa w Turobinie (8-klasowa) oraz Przedszkole Samorządowe. Będzie też funkcjonował Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie, w skład którego wchodzą Gimnazjum (z 2 i 3 klasą), Liceum Ogólnokształcące (3-letnie) oraz Szkoła Policealna dla dorosłych (2-letnia). Od nowego roku szkolnego będą funkcjonowały także 8-letnie szkoły w Czernięcinie Głównym i Gródkach.

Natomiast od 2019 roku mają funkcjonować trzy 8-klasowe podstawówki (w Czernięcinie Głównym, Gródkach, Turobinie), ogólniak (4-letni) oraz Studium Policealne dla dorosłych. 

- Reklama -

W skrócie. Szkoły podstawowe z dniem 1 września 2017 r. zostają przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Gimnazjum zaprzestanie naboru, a 31 sierpnia 2019 r. zakończona zostanie jego działalność. Liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. zostaje przekształcone w czteroletni ogólniak. Dotychczasowa Szkoła Policealna staje się studium policealnym. Wygaszone zostanie technikum i liceum dla dorosłych. 

Zmiana reformy dotknie najbardziej nauczycieli, którzy mogą stracić pracę. Turobińskie władze mają i w tej kwestii pewne propozycje. Do 31 sierpnia 2019 r. nauczyciele zatrudnieni w gimnazjach mogą uzupełniać obowiązkowy wymiar pracy w innej szkole. Podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin będzie wymagać zgody dyrektora. Pierwszeństwo w zatrudnieniu w szkołach mają nauczyciele przebywający w stanie nieczynnym. Do 31 sierpnia 2023 r. dyrektorzy muszą informować kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy.

W przypadku, kiedy nauczyciele pracujący do tej pory w gimnazjum nowej pracy nie znajdą, dyrektor w roku szkolnym 2017/18 może przenieść nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w stan nieczynny lub rozwiązuje stosunek pracy. W roku szkolnym 2018/19 nastąpi rozwiązanie stosunków pracy z nauczycielami gimnazjum.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.