- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Fotowoltaika, solary i przydomowe oczyszczalnie

Kolektory i fotowoltaika

Gmina Goraj będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków unijnych dotyczące projektu wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Wartość dofinansowania to 85% kosztów netto. Dofinansowanie dotyczyć będzie zakupu i montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. 

Kolektory słoneczne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Zakłada się liczbę montowanych paneli kolektorów słonecznych w ramach projektu od 2 do 5 sztuk.

 Natomiast inwestycja w ogniwa fotowoltaicznych polega na montażu mikroinstalacji prosumenckich. Fotowoltaiczna instalacja zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego i jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 40 kW. Służy ona do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. pralka, lodówka, zamrażarka, telewizor, terma itp.

Szacunkowy wkład własny mieszkańca montażu 1 kW mocy wynosi od 1 500  zł do 2 500  zł w zależności od miejsca posadowienia ogniw (budynek mieszkalny stawka 8% VAT; budynek gospodarczy lub grunt 23% VAT). Instalacje fotowoltaiczne będą montowane na tych budynkach mieszkalnych, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi przynajmniej 2 000 kWh, wtedy moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 2 kW i jest to najmniejsza instalacja, która będzie montowana w ramach projektu.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Projekt montażu przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goraj będzie realizowany w celu zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa kanalizacji jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, aby ograniczyć ilość odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód. Gmina chce pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W przypadku pozyskania dofinansowania projekt zostanie zrealizowany przez gminę Goraj w latach 2017-2018.

- Reklama -

W projekcie mogą brać udział mieszkańcy miejscowości: Abramów, Albinów Duży, Albinów Mały, ul. Folwarki w miejscowości Goraj, Gilów, Jędrzejówka, Kondraty, Hosznia Abramowska, Hosznia Ordynacka, Majdan Abramowski, część Wólki Abramowskiej, Średniówka, Zagrody, Zastawie (w części zabudowy kolonijnej).

Przydomowe oczyszczalnie ścieków przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność gminy Goraj i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom lub użytkownikom posesji. Po pięciu latach przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji. Projekt będzie współfinansowany ze środków finansowanych Unii Europejskiej i wysokość dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków wyniesie 63,63% kosztów netto.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie mogła być realizowana na zamieszkałych posesjach położonych na terenie gminy Goraj. Szacunkowy całkowity koszt budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków może wynieść od 10 000 złotych do 15 000 zł. Zależy to od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przyjętej technologii przydomowej oczyszczalni ścieków uzależnionego od warunków geologicznych).

Przewidywane koszty partycypacji właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wyniosą 36,37 % kosztów netto budowy + 200 zł na częściowe pokrycie kosztów dokumentacji projektowej oraz wartość podatku VAT od udziału własnego.

Kto może ubiegać się o zakwalifikowanie do projektu? 

Uczestnikiem projektu może być właściciel lub współwłaściciele nieruchomości położonej na terenie gminy Goraj. Dodatkowo należy złożyć ankietę dotyczącą udziału w danym projekcie w celu zweryfikowania czy budynek działka spełnia wszystkie niezbędne warunki. Dołączyć należy aktualną mapą wydaną przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju dotyczącą działki, na której zlokalizowany jest budynek. W przypadku kolektorów i ogniw fotowoltaicznych dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w danym projekcie, będą zapisane na listę rezerwową. Uczestnik projektu jest zobowiązany do wpłaty 200,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zapisy uczestników projektu odbędą się do 29 stycznia w Urzędzie Gminy Goraj, pokój nr 20. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych oraz możliwości finansowych gminy

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.