- Reklama -

Duże inwestycje w lubelską edukację zawodową

Współpraca szkół zawodowych z biznesem i uczelniami wyższymi, dostosowanie ich programu do wymogów rynku pracy oraz szkolenia dla nauczycieli – to jedynie część zmian, jakim poddana zostanie edukacja zawodowa w Lubelskiem.

Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał w tym zakresie już 89 umów na łączną kwotę wynoszącą prawie 160 milionów złotych. Dla tysięcy uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego to szansa na lepszy start na wymagającym rynku pracy. Do końca września ogłoszony zostanie kolejny konkurs z działania 12.4, na który przeznaczono aż 30 milionów złotych.

Celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, a także zwiększenie liczby uczniów i placówek uczestniczących w stażach i praktykach u potencjalnych pracodawców.

Ramię w ramię z pracodawcą

Współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami jest kluczowa dla ich wzajemnego, efektywnego funkcjonowania. Warsztaty, staże czy praktyki to najlepszy sposób, by zapoznać się z przyszłym zawodem i wyrobić odpowiednie umiejętności. To również szansa dla pracodawców na ukształtowanie pracowników, którzy w przyszłości przyczynią się do wzrostu wartości firmy. Dlatego w ramach działania 12.4 jednym z priorytetów jest zacieśnianie współpracy z pracodawcami, m.in. poprzez wspólne przygotowywanie programów nauczania oraz przygotowanie zajęć praktycznych w miejscu pracy. Dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego oznacza to nie tylko wyższy poziom edukacji, ale również lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Dla pracodawców – możliwość kształcenia przyszłych pracowników zgodnie ze swoimi wymaganiami i potrzebami.

Kształcenie nie tylko w miejscu pracy

Edukacja zawodowa to jednak nie tylko nabywanie praktyki poprzez staże i warsztaty. Rozwój kompetencji zawodowych uczniów zależy również od przygotowania nauczycieli, wyposażenia szkół i placówek, a także dostępności programów stypendialnych dla osób szczególnie uzdolnionych. W ramach Działania 12.4 RPO WL wszystkie te czynniki zostaną uzupełnione o ważny element, jakim jest współpraca ze szkołami wyższymi. Zajęcia laboratoryjne, koła i obozy naukowe mają poszerzyć zakres kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, obecnych na uczelniach. Jednym z priorytetów będzie również inwestycja w przyszłościowe kierunki, związane choćby z cyfryzacją przemysłu. Docelowo zmiany mają pomóc ponad piętnastu tysiącom uczniów i prawie pięciu tysiącom nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Zdjęcia: Zajęcia w ramach projektu „Ekonomik drogą do kariery” ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej. Fot. W. Kamecki

Kolejny nabór już niedługo!

Kolejny konkurs w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe zostanie ogłoszony do końca września. Udział w nim będą mogły wziąć szkoły i placówki kształcenia zawodowego, a także ich organy prowadzące. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, a łączna kwota przeznaczona na dofinansowania to aż 30 milionów złotych. Do konkursu można zgłaszać projekty zorientowane na zwiększenie współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami i szkołami wyższymi, które jednocześnie pozwolą na doposażenie pracowni, organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, czy aktualizowanie wiedzy w zakresie praktycznej nauki zawodu przez nauczycieli. Daty obowiązywania naboru wniosków o dofinansowanie zostaną ogłoszone wraz z konkursem.

Masz pytanie? Odpowiemy!
Jeśli masz pytania dotyczące konkursów, zadzwoń pod nr tel. (81) 441 68 43 lub napisz na adres efs@lubelskie.pl
Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz również na stronie www.rpo.lubelskie.pl/dw_efs

Dowiedz się więcej na: www.rpo.lubelskie.pl i LubelskieFunduszeEuropejskie

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.