- Reklama -

- Reklama -

CZY POLSKA OBRONI TOŻSAMOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKĄ W EUROPIE?

 

APEL „BIŁGORAJSKIEGO ZESPOŁU OBCHODÓW 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI” DO MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO O PAMIĘĆ I POWRÓT DO KORZENI NASZEGO DZIEDZICTWA CYWILIZACYJNEGO ORAZ  UPAMIĘTNIENIE TAK WAŻNEJ DATY W HISTORII POLSKI

 

Ponad tysiącletnie dzieje Narodu Polskiego zostały zapoczątkowane Chrztem Polski w 966 r., na mocy którego nasza Ojczyzna stała się państwem chrześcijańskim i poddana władzy Chrystusa. Tożsamość Narodu została nierozerwalnie związana z wiarą katolicką, w obronie której Polska stawała parokrotnie na arenie europejskiej. W bitwie pod Chocimiem w 1673 r., w bitwie pod Wiedniem w 1683 r. uchroniono Europę przed nawałą muzułmańską, a w Bitwie Warszawskiej 1920 r. przed zalewem komunizmu.

Św. Jan Paweł II, Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, Polski Kościół i „Polska

Solidarność” spowodowali pokojowy upadek systemu totalitarnego, jakim był komunizm.

Los naszych przodków i tu żyjących na Ziemi Biłgorajskiej naznaczony był nie tylko wielką pracą, lecz także zagrożeniami ze strony napadów tatarskich, okupacją szwedzkich wojsk, zaborców, hitleryzmu i komunizmu. Nasi wierni szli do nierównej walki w obronie Ojczyzny z pacierzem na ustach, krzyżem i medalikiem, z wielką odwagą, którą umacniała świadomość, że towarzyszy im i modli się za nich cały Kościół w każdej Mszy świętej.

Bezbożne ideologie XX wieku, jakim był nazizm i komunizm, usiłowały zniszczyć wiarę chrześcijańską, mordując na różne sposoby. Ideologie te skompromitowały się i upadły. Niestety, powstały nowe. Nowa ideologia zła, jaką jest gender, wyrosła też z lewicowych filozofii, chociaż nie głosi już haseł pomocy dla ubogich, ale za głównego przeciwnika uważa Kościół Katolicki. Poprzez głoszenie wolności (szczególnie od Boga), relatywizmu moralnego (pomieszanie dobra ze złem), rozpusty i przyjemności.

Wmawia widzom, czytelnikom, słuchaczom, że zboczenia seksualne, rozwody, życie

małżeńskie bez sakramentu, aborcja, eutanazja i wiele innych nieprawości to dowód

nowoczesności i postępu. Od 1968 r. przy pomocy struktur ONZ i UE prowadzi długi

marsz przez instytucje, opanowując media, sądy, prokuratury, trybunały, parlamenty,

szkoły, ośrodki kultury, wytwórnie filmowe, portale internetowe – zmieniając

znaczenie słów. Nowy nihilizm przekonuje, że prawda nie istnieje, płeć można sobie

wybrać, że nie istnieją przykazania i zakazy moralne, a najważniejszy dla młodego

człowieka jest nieskrępowany seks, pieniądze, sukces, zakupy nowości i ciągła

zabawa. 

Św. Jan Paweł II powtarzał „że demokracja bez wartości, wcześniej czy później,

zamienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. Niestety, obecne demokracje w Europie, na świecie i od niedawna w Polsce powoli przeradzają się w demonokracje sprzeczne z „cywilizacją życia”. Świadczą o tym wydawane przez parlamenty, sądy, trybunały bezbożne ustawy, prawa i wyroki. Pod pojęciem wielokulturowości atakuje się chrześcijaństwo nawet przy pomocy islamistów. Czy UE, która wytraca energię na walkę z katolicyzmem, poradzi sobie z islamem, polegając na złudnych wartościach demokratycznych i multikulturowych zawartych w masońskiej ideologii oświeceniowej i Rewolucji Francuskiej?

Władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza, medialna, edukacyjna jest uprawniona, gdy nie sprzeciwia się woli Boga zawartej w przykazaniach i prawie

naturalnym. Jezus jest Królem królów i Panem panów. Dzisiejszy świat, który odrzuca Boga pod naciskiem nowoczesnego pogaństwa, potrzebuje świadectwa wiary

w życiu publicznym, tak jak było 1050 lat temu i później.

Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski powinien oznaczać uznanie władzy Chrystusa

Króla nad państwem polskim oraz sprzeciw wobec postępującej dechrystianizacji

państwa i Narodu. Musimy się modlić, aby nie powróciły zwalniania ludzi z pracy za

obronę sumienia (przykład prof. Bogdana Chazana), szukanie przemocy przede wszystkim w Kościele i rodzinie (ust. o przemocy…), zezwalanie na zabijanie dzieci

nienarodzonych, tych najbardziej bezbronnych, w ramach tzw. „praw człowieka” (ustawy: aborcyjna, in vitro – o leczeniu niepłodności?), walki z krzyżem i

satanistyczne orgie na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Istotna powinna być postawa katolików, w tym osób konsekrowanych, pełna

zaangażowania, odpowiedzialności i świadectwa.

Obecnie słabość wiary wynika z inercji, obojętności na zło, i wygodnictwa. Musimy zadać sobie pytanie, co trzeba robić, aby Naród był zdolny do walki o wartości, które kształtowały nas przez wieki? Kiedy Polska zostanie doceniona w Europie i na świecie za wiekową obronę cywilizacji łacińskiej?

Polska się odrodzi, gdy fundamentem prawodawstwa będzie Dekalog, a nie ideologia gender. Rzeczpospolita zawsze szczyciła się tym, że pełniła rolę przedmurza chrześcijaństwa w czasach, gdy religia wyznaczała granice cywilizacji. Chrześcijaństwo przez wieki wnikało głęboko w życie Polaków, obyczaje, normy postępowania, kulturę, moralność, etykę. To nasz narodowy skarb, nasze dziedzictwo, z którego mamy prawo być dumni, którego mamy obowiązek bronić, i z którym – jak podkreślał św. Papież Jan Paweł II – idziemy w przyszłość. „Niech za sprawą Wojciecha i wszystkich polskich Patronów zgromadzonych wokół Bogarodzicy, owoce odkupienia trwają i utrwalają się wśród tych pokoleń, które idą. Niech ludzie trzeciego tysiąclecia podejmą misję przekazaną kiedyś, przed tysiącem lat, przez świętego Wojciecha i niech ją z kolei przekazują coraz to nowym pokoleniom.” Niech cytat z homilii wygłoszonej w Sopocie w 1999 r. będzie dla nas wskazówką w jubileuszowych działaniach.

 

Z nadzieją odnowy i powrotu do korzeni chrześcijaństwa Polski i UE 

podpisali członkowie „Biłgorajskiego Zespołu Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski”.

 

Stanisław Schodziński – przewodniczący – koordynator Akademii Myśli Chrześcijańskiej, inż. bud.

Adam Skakuj – zastępca przewodniczącego – Kościół Domowy, par. pw. św. Jana Pawła II, Biłgoraj 

Marian Skubis – zastępca przewodniczącego

Stanisław Dzido – skarbnik – prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Koło Biłgoraj, Biuro Radia Maryja

Kazimierz Ordecki – skarbnik

Maria Szado – sekretarz – zel. Koła Żywego Różańca Matki Bożej Fatimskiej przy par. pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, red. Katolickiego Głosu z Biłgoraja

Marian Kurzyna – radny Rady Par. par. pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Dąbrowicy, inż. leśnik

Stanisława Swacha – przew. Biura Radia Maryja przy par. pw. św. Jerzego w Biłgoraju 

Maria Szado – zel. Koła Żywego Różańca Matki Bożej Fatimskiej przy par. pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, red. Katolickiego Głosu z Biłgoraja

Zbigniew Ryba – przew. Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Biłgoraju

- Reklama -

Tadeusz Maciocha – nauczyciel Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie 

Edward Kwiatkowski – pracownik Urzędu Gminy w Obszy

Marian Jagusiewicz – przew. Rejonowego Komitetu Obywatelskiego Ziemi Biłgorajskiej

Elżbieta Schodzińska – przew. Koła Przyjaciół Radia Maryja przy par. pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju

Władysław Wielgan – Gminny Komitet Obywatelski w Józefowie 

Marian Lachowicz – nauczyciel Gimnazjum Jana Pawła II w Turobinie

Bronisław Okapiec – „Solidarność” RI, Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej, Różaniec

Franciszek Falandysz – Koło Przyjaciół Radia Maryja w Tarnogrodzie 

Andrzej Sagan – wychowawca, Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej, Karolówka

Wiesława Kubów – dyr. GOK, Łukowa

Krzysztof Ciryt – Ruch Światło-Życie, Krąg  w Księżpolu

Jan Dubel – parafia w Chmielku

Kazimierz i Halina Ordeccy – par. pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju

Jan Blicharz – par. Trójcy Świętej i WNMP w Biłgoraju

Jan Lisiecki – wicedyr. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju

Henryk Grabias – przew. Społ. Komitetu Upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej przy par. pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju

Irena Kulińska – prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Rejon Biłgoraj

Antonina Łobejko – lekarz medycyny, Biłgoraj

Kazimierz Wajda – Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej, Koło Przyjaciół Radia Maryja, par. pw. św. Marii Magdaleny

Anna Kozdra – Koło Przyjaciół Radia Maryja, Akademia Myśli Chrześcijańskiej, Społeczny Komitet Upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej przy par. pw. św. Marii Magdaleny

Bronisław Jabłoński – Koło Przyjaciół Radia Maryja, Stow. Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci, Straż Honorowa Najśw. Serca Jezusowego, chór „Cantate Deo”, par. pw. św. Marii Magdaleny, Biłgoraj

Krystyna Wasyluk – Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny, Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej

Jan Waluda – Koło Przyjaciół Radia Maryja, Tarnogród

Marian Kucharczyk – Koło Przyjaciół Radia Maryja, Koło Historyczne, Różaniec

Bronisław Misiągiewicz – Koło Przyjaciół Radia Maryja, Towarzystwo Historyczne Tarnogród – Puławy

Danuta Zań – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy par. pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju

Marek Łoński – przedsiębiorca, Kościół Domowy, par. pw. św. Jana Pawła II

Stanisław Poluga – radny parafialny, Róża Różańcowa św. Franciszka par. pw. św. Marii Magdaleny

Jan Paluch – Biłgorajskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych

Stanisław Krzysztoń – lekarz weterynarii, wiceprezes „WiN” Okręg Lublin

Jan Dudek – parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipinach

Ryszard Jasiński – prezes Towarzystwa Przyjaciół Frampola

Zbigniew Kita – parafia pw. św. Jana Pawła II

Adam Romański – red. „Dominika” Turobin

Mirosław Studnicki – ONR Biłgoraj

Michał Magoch – ONR Bilgoraj

Mieczysław Król – parafia pw. Trójcy Świętej i WNMP w Biłgoraju

Tomasz Książek – wiceprezes Świat. Związku Żołnierzy AK Rejon Biłgoraj

Mieczysław Dzido – lek. wet.

Marian Kowalczyk

Andrzej Babij

Stanisław Peszek – Jedność Ziemi Biłgorajskiej

Wiesław Konieczny – Koło Przyjaciół Radia Maryja, Tarnogród

Edward Ogorzałek – Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny

Marian Surma – Jedność Ziemi Biłgorajskiej

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.