Jarosław Piskorski

Budżet jednogłośnie przyjęty

Budżet na 2017 r. radni gminy Biłgoraj przyjęli 29 grudnia 2016 roku. Omówił go wójt Wiesław Różyński. Podkreślił, że dochód budżetu to kwota 54 mln 600 zł, w tym środki majątkowe 5 mln zł, a bieżące 49 mln zł. Wydatki to 53 mln zł. Udział środków unijnych w inwestycjach to kwota 4,2 mln zł. 

Zdaniem wójta do najważniejszych zadań inwestycyjnych zaliczyć należy budowę sieci gospodarki wodno-ściekowej: Hedwiżyn – II linia zabudowy – 380 tys. zł; budowę kanalizacji sanitarnej w Woli Dużej – 125 tys. zł, budowę kanalizacji sanitarnej w Majdanie Gromadzkim, Nadrzeczu, Korytkowie Dużym; budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę sieci wodociągowej w Podlesiu – 620 tys. zł; budowę kanalizacji sanitarnej w Bukowej i Andrzejówce – 200 tys. zł; rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Soli – II linia zabudowy; budowę pompowni wody wraz ze zbiornikiem wody dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców  Dereźni Zagrody, Dereźni Solskiej i Dereźni Majdańskiej oraz Podlesia – 100 tys. zł. W minionym roku zakończyliśmy te inwestycje w wielu miejscowościach m.in. Bukowej, Ciosmach czy Andrzejówce. Przygotowujemy się z kolejnymi miejscowościami, aby móc uzyskać dofinansowanie – mówił wójt. Dodał, że cały czas budowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

Nie zabraknie również inwestycji w drogi. Planowana jest budowa chodnika w Kolonii Sól (250 tys. zł); budowa drogi gminnej w Gromadzie – II linia zabudowy (200 tys. zł); budowa chodnika w Majdanie Gromadzkim (200 tys. zł); budowa chodnika w Okrągłem (160 tys. zł); przebudowa drogi w Nowym Bidaczowie (530 tys. zł).

Władze gminy inwestują również w kulturę. 330 tys. zł trafi do Korytkowa Dużego, gdzie planowana jest modernizacja remizoświetlico. Taka sama inwestycja została zaplanowana w Nadrzeczu za 310 tys. zł. Zespół Szkół w Soli ma doczekać się budowy sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Obecna sala ma być przebudowana na jadalnię z zapleczem kuchennym. Koszt inwestycji zaplanowany w budżecie to 2,4 mln zł.

Przygotowywana będzie również dokumentacja techniczna na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dereźni jak również zagospodarowanie placu przy szkole w Smólsku. W planach jest również przebudowa budynku szkoły w Ciosmach.

Za kwotę 70 tys. zł zakupione zostaną grunty pod budowę boiska wiejskiego w Dąbrowicy. W tym roku opracowana zostanie również dokumentacja techniczna na ten cel. Również opracowana zostania dokumentacja budowy ośrodka wsparcia dla osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dylach. Za niemal 420 tys. zł wybudowane zostanie oświetlenie uliczne.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.