- Reklama -

Budżet jednogłośnie przyjęty

Budżet na 2017 r. radni gminy Biłgoraj przyjęli 29 grudnia 2016 roku. Omówił go wójt Wiesław Różyński. Podkreślił, że dochód budżetu to kwota 54 mln 600 zł, w tym środki majątkowe 5 mln zł, a bieżące 49 mln zł. Wydatki to 53 mln zł. Udział środków unijnych w inwestycjach to kwota 4,2 mln zł. 

Zdaniem wójta do najważniejszych zadań inwestycyjnych zaliczyć należy budowę sieci gospodarki wodno-ściekowej: Hedwiżyn – II linia zabudowy – 380 tys. zł; budowę kanalizacji sanitarnej w Woli Dużej – 125 tys. zł, budowę kanalizacji sanitarnej w Majdanie Gromadzkim, Nadrzeczu, Korytkowie Dużym; budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę sieci wodociągowej w Podlesiu – 620 tys. zł; budowę kanalizacji sanitarnej w Bukowej i Andrzejówce – 200 tys. zł; rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Soli – II linia zabudowy; budowę pompowni wody wraz ze zbiornikiem wody dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców  Dereźni Zagrody, Dereźni Solskiej i Dereźni Majdańskiej oraz Podlesia – 100 tys. zł. W minionym roku zakończyliśmy te inwestycje w wielu miejscowościach m.in. Bukowej, Ciosmach czy Andrzejówce. Przygotowujemy się z kolejnymi miejscowościami, aby móc uzyskać dofinansowanie – mówił wójt. Dodał, że cały czas budowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

Nie zabraknie również inwestycji w drogi. Planowana jest budowa chodnika w Kolonii Sól (250 tys. zł); budowa drogi gminnej w Gromadzie – II linia zabudowy (200 tys. zł); budowa chodnika w Majdanie Gromadzkim (200 tys. zł); budowa chodnika w Okrągłem (160 tys. zł); przebudowa drogi w Nowym Bidaczowie (530 tys. zł).

- Reklama -

Władze gminy inwestują również w kulturę. 330 tys. zł trafi do Korytkowa Dużego, gdzie planowana jest modernizacja remizoświetlico. Taka sama inwestycja została zaplanowana w Nadrzeczu za 310 tys. zł. Zespół Szkół w Soli ma doczekać się budowy sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Obecna sala ma być przebudowana na jadalnię z zapleczem kuchennym. Koszt inwestycji zaplanowany w budżecie to 2,4 mln zł.

Przygotowywana będzie również dokumentacja techniczna na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dereźni jak również zagospodarowanie placu przy szkole w Smólsku. W planach jest również przebudowa budynku szkoły w Ciosmach.

Za kwotę 70 tys. zł zakupione zostaną grunty pod budowę boiska wiejskiego w Dąbrowicy. W tym roku opracowana zostanie również dokumentacja techniczna na ten cel. Również opracowana zostania dokumentacja budowy ośrodka wsparcia dla osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dylach. Za niemal 420 tys. zł wybudowane zostanie oświetlenie uliczne.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.