- Reklama -

Biłgoraj w związkach

Samorząd miasta Biłgoraj przystąpił do Związku Miast Polskich oraz do Stowarzyszenia "Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego". Czym podyktowana jest ta decyzja oraz jakie są koszty z tym związane?


Decyzję o przystąpieniu miasta Biłgoraj do Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia „Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego” podjęli radni podczas sierpniowej sesji Rady Miasta.

Zgodnie ze statutem Związku Miast Polskich członkami Związku mogą być miasta polskie. Członków związku przyjmuje Zarząd. Warunkiem członkostwa jest podjęcie przez radę uchwały o przystąpieniu miasta do Związku. ZMP to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. Posiada bogate tradycje międzywojenne. W latach 1917-1939 Związek aktywnie działał na polu lobbingu legislacyjnego, promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę doświadczeń. Współpracował także z podobnymi organizacjami w innych krajach. Po drugiej wojnie światowej działalność Związku Miast Polskich została uniemożliwiona. W pierwszych po wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990 r.) pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku. W ciągu kilku miesięcy rady blisko 60 miast podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku i w styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu – statutowej siedzibie Związku – jego Kongres Restytucyjny.

- Reklama -

Związek Miast Polskich od 1990 roku tworzy najnowszą historię polskiej odrodzonej samorządności. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 310 miast, w których mieszka ponad 73% miejskiej ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich. Fundusze Związku tworzą m.in. składki członkowskie, które stanowią ok. 50% ogólnego budżetu Związku. Składki ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców miasta, członka Związku, według danych GUS, na koniec czerwca poprzedniego roku. Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich w Zabrzu uchwaliło składkę członkowską w ZMP w wysokości 0,30 zł od mieszkańca miasta rocznie. Wyniesie rocznie ponad 8 tys. zł.

Samorząd Województwa Lubelskiego zwrócił się z propozycją do burmistrza miasta o wstąpienie w poczet członków stowarzyszenia „Instytut Rozwoju samorządu Terytorialnego”. Celem Instytutu jest m.in. propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań jednostek samorządowych, inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczności lokalnych oraz współdziałanie z organami administracji publicznej, stowarzyszeniami, innymi organizacjami społecznymi oraz środowiskami naukowymi.

Zgodnie ze statutem Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego członkami Stowarzyszenia mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego. Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd. Warunkiem członkostwa jest podjęcie uchwały samorządu o przystąpieniu jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego do Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwaliło składkę członkowską w Stowarzyszeniu w wysokości 10 gr od mieszkańca. Dla naszego miasta wyniesie ona ok. 2700 zł rocznie.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.