- Reklama -

Biłgorajscy strażacy mają nowy sprzęt

W 2017 r. strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju pozyskali nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy i transportowy za około 170 tys. zł. Przedsięwzięcie miało swój początek w listopadzie 2016 r., kiedy to złożono wnioski o dofinansowanie zadania do różnych podmiotów i instytucji wspierających. Podmioty te pozytywnie rozpatrzyły wnioski. W czerwcu br. rozpoczęto procedurę przetargową, która pozwoliła w lipcu i sierpniu wyłonić dostawców sprzętu. Pod koniec października dostarczony został ostatni nowo zakupiony sprzęt. Po serii szkoleń w listopadzie z jego obsługi sprzęt został włączony do podziału bojowego KP PSP w Biłgoraju.

Strażacy wzbogacili się o: agregat prądotwórczy (przewożony na przyczepie) o mocy 42 kVA, dwa defibrylatory półautomatyczne oraz defibrylator szkoleniowy, pojazd typu quad z wyposażeniem i przyczepą transportową, działko wodno-pianowe przenośne z deflektorem o wyd. 3200 l/min, zestaw urządzeń diagnostycznych do badań sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Jak zapewniają strażacy, taki sprzęt jest bardzo pomocny w prowadzeniu różnego typu akcji ratunkowo-gaśniczych. Z pewnością sprzęt ten pozwoli ograniczyć skutki braku prądu i zapewni zastępcze zasilanie w energię elektryczną np. obiektów wrażliwych. Zwiększy też szanse przeżycia poszkodowanego z nagłym zatrzymaniem krążenia po wdrożeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej z udziałem AED. Nowy sprzęt umożliwi dotarcie w trudno dostępny teren celem udzielenia/dostarczenia pomocy czy szybkie ugaszenie pożarów zlokalizowanych z dala od dróg dojazdowych lub na podmokłym obszarze. Zapewni również skuteczne podawanie środków gaśniczych podczas pożarów, w szczególności zakładów przemysłu drzewnego, gdzie nieugaszenie "pożaru w zarodku" prowadzi do powstania zagrożenia o dużych rozmiarach i ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Umożliwi także korzystanie z wszystkich aparatów ochrony dróg oddechowych dostępnych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, zapewniających bezpieczne prowadzenie działań w strefie np. z tlenkiem węgla bądź innymi niebezpiecznymi gazami.

Dofinansowania strażakom udzielili: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, samorząd powiatu biłgorajskiego oraz miasta Biłgoraj.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.