Usługi krawieckie

- Reklama -

Służą pełną gotowością

Służą pełną gotowością

Włączenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego to wyjątkowa uroczystość. Nakłada na druhów nowe obowiązki, ale jest oznaką prestiżu. W minioną niedzielę 3 czerwca taka uroczystość odbyła się w Tereszpolu-Kukiełkach.

- Reklama -

Uroczystość rozpoczęła się podniesieniem flagi państwowej na maszt. Jak podkreślili strażacy, jest to symbol suwerenności państwa. Jej kolor biały symbolizuje czystość i niepokonanie. Czerwony odwagę i waleczność.
Prezes jednostki druh Sylwester Chmiel przedstawił rys historyczny oraz okoliczności włączenia do KSRG. Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu-Kukiełkach została założona w 1960 roku z inicjatywy miejscowych rolników. W tym samym roku została wybudowana pierwsza drewniana remiza. Strażacy przez lata swojej działalności aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym, jednocześnie podnosząc swoje kwalifikacje i zaopatrując się w coraz lepszy sprzęt. W 2010 roku jednostka otrzymała srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie pożarowej dla dobra społeczeństwa. – Od tego czasu nieustannie dążyliśmy do podniesienia swoich standardów poprzez zakup sprzętu i umundurowania oraz odbyte szkolenia. Dzięki temu w 2017 roku zostaliśmy wytypowani do włączenia w szeregi Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. 15 grudnia 2017 zostaliśmy przyjęci,z czego jesteśmy bardzo dumni – mówił. Dodał, że włączenie do systemu poprzedziło zawarcie trójstronnego porozumienia między wójtem gminy Tereszpol, prezesem OSP Tereszpol-Kukiełki oraz Komendantem Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, w którym zostały określone zadania i obowiązki każdej ze stron. Efektem tego była uroczystość.
Do strażaków zwrócił się bryg. Mirosław Bury, zastępca komendanta powiatowego PSP w Biłgoraju. – Blisko dwa lata starań przyniosło efekt. Jednostka OSP znalazła się w gronie wybranych 17 jednostek z terenu powiatu biłgorajskiego, co stanowi 19% wszystkich jednostek OSP powiatu biłgorajskiego. Jednostek najlepszych, najlepiej wyszkolonych i wyposażonych, gwarantujących stałą gotowość bojową – mówił. Dodał, że włączenie do systemu oznacza, iż druhowie podjęli się nowych obowiązków. Samodzielnie będą prowadzili działania gaszenia pożarów z wykorzystaniem aparatów ochrony dróg oddechowych oraz działań z zakresu ratownictwa technicznego, a w szczególności ratownictwa drogowego z wykorzystaniem narzędzi hydraulicznych. Samodzielnie będą również prowadzili działania medyczne na poziomie pierwszej pomocy oraz działania w zakresie przeciwpowodziowym. – Katalog tych nowych zadań jest większy niż jednostka do tej pory realizowała. Samorząd gminny zobowiązał się do wspierania jednostki w zakresie utrzymania tego sprzętu w należytym stanie technicznych. Mieszkańcy Tereszpola i powiatu uzyskali najważniejszą rzecz – jednostka gwarantuje stałą gotowość operacyjną. Jednostka zawsze będzie zdolna do działań ratowniczo-gaśniczych – podkreślał. Brygadier Bury jest przekonany, iż jednostka dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo. – Życzę wytrwałości w podjętych zobowiązaniach wobec mieszkańców powiatu, odpowiedzialnego traktowania nowych zadań oraz wsparcia instytucji, którym na sercu leży bezpieczeństwo mieszkańców – mówił.
Życzenia i gratulacje płynęły również ze strony wójta gminy Tereszpol Jacka Pawluka. Życzył on strażakom zdrowia, spełnienia planów, pomyślności i optymizmu oraz pełnej gotowości do czynienia działań gaśniczych.
Mieczysław Skóra, prezes zarządu powiatowego OSP, podkreślił, że jednostka z Tereszpola-Kukiełek dołączyła do elitarnej grupy jednostekze względu na poziom wyszkolenia i poziom wyposażenia. – Przed wami okres, który będzie owocował sukcesami organizacyjnymi i technicznymi. Cieszę się, że jednostki OSP wzmacniają się. Przynależność to nie tylko profity, zadowolenie i świętowanie. Musicie mieć świadomość, że macie dużo obowiązków – mówił.
W całym województwie lubelskim jest ponad 200 jednostek należących do Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.