- Reklama -

- Reklama -

20-milionowy budżet w Potoku Górnym

- Reklama -

Sesja budżetowa w Potoku Górnym odbyła się 29 grudnia. To właśnie wtedy radni podjęli jedną z najważniejszych uchwał w ciągu całego roku. Mimo że uchwała budżetowa może być jeszcze zmieniana, to już wiadomo, jakie dochody i wydatki zaplanowano na 2017 rok.

- Reklama -

Łączną kwotę dochodów budżetu gminy Potok Górny określono na ponad 20 mln zł, z tego dochody bieżące w kwocie prawie 18,5 mln zł i dochody majątkowe w kwocie prawie 1 mln 800 tys. zł. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosą prawie 6 mln zł. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina zarobi 60 tys. zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 270 tys. zł.W budżecie zaplanowano też wydatki. W 2017 roku gmina Potok Górny planuje wydać prawie 21,5 mln zł, z tego wydatki bieżące wyniosą 17 mln zł i wydatki majątkowe w kwocie niemal 4,5 mln zł. Na przykład na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami wydatki wyniosą ponad 5,5 mln zł. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosą 104 tys. zł. Na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono 54 tys. zł. Na ochronę środowiska i gospodarki wodnej gmina wyda 10 tys. zł. Na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się kwotę 270 tys. zł. Realizacja wszystkich zaplanowanych działań wygeneruje deficyt w wysokości prawie 1 mln 300 tys. zł. Źródłami pokrycia deficytu będą zaciągnięte pożyczki w wysokości 800 tys. zł. Pozostała kwota deficytu, czyli 0,5 mln zł, zostanie spłacona z wolnych środków z rachunku bieżącego gminy. Ustawa budżetowa wyodrębniła także fundusz sołecki, który w 2017 roku wyniesie około 230 tys. zł. W nowym roku gmina będzie też inwestować. Największe zadanie, jakie w tym roku będzie realizować gmina, to budowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka „Górka”. Koszt inwestycji oszacowano na prawie 3 mln 800 tys. zł. Zaplanowano też m.in. budowę kanalizacji sanitarnej w Potoku Górnym za 100 tys. zł czy budowę sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy za 150 tys. zł. W tym roku 360 tys. zł zostanie przeznaczone na ochotnicze straże pożarne. Za 300 tys. zł zostanie zakupiony nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. 50 tys. zł wyniesie modernizacja remizy OSP w Jedlinkach, a 10 tys. zł ogrodzenie przy remizie OSP w Szyszkowie. Przy Szkole Podstawowej w Szyszkowie powstanie siłownia zewnętrzna. Za 5,5 tys. zł zostaną zakupione urządzenia do wykonania takiej siłowni. W Zgródkach powstanie natomiast nowy przystanek autobusowy, który będzie kosztował 6 tys. zł. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.