- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

14 mln zł na inwestycje

- Reklama -

Założenia budżetu przedstawił skarbnik Urzędy Miasta Roman Żuk. Mówił on, że podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który uchwalany jest budżet każdej gminy, jest ustawa o finansach publicznych. Jego projekt został przygotowany w oparciu o materiały złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych miasta, kierowników referatów, rady osiedlowe, radnych, komisje stałe rady, kluby radnych oraz informacje własne związane z finansami.

Dochody budżetu w tym roku będą wynosić ponad 96 mln zł, w tym dochody bieżące – blisko 89 mln zł, dochody majątkowe – 7, 8 mln zł, dochody ze sprzedaży majątku – 800 tys. zł.

Wydatki to kwota blisko 99 mln zł. Wydatki majątkowe to kwota ponad 14 mln zł, wydatki bieżące – 84,8 mln zł. Jak zaznaczył skarbnik, budżet został tak opracowany, aby zapewnić wykonanie zadań własnych i zleconych gminy. Uwzględniono w nim aktualną strukturę organizacyjną, w tym utworzone w minionym roku dwie jednostki budżetowe: Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Żłobek Samorządowy.

 Pozytywną opinię do budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Również pozytywnie o nim wypowiadał się Jan Skrok, przewodniczący Komisji Budżetu. Zaznaczył, że budżet, jakim dysponowała Rada Miasta w 2016 roku, szybko się nie powtórzy. Jednak i w tym roku nie mamy powodów do smutku, bo na inwestycje będzie przeznaczonych 14 mln zł. – Nie bierzemy w naszym budżecie inwestycji jednostek podległych, choćby tych, które planuje i będzie realizować PGK. Wspomnę o blisko 22 mln zł dotacji na „Rozbudowę i modernizację zakładu zagospodarowania odpadów w Korczowie”. To bardzo duża inwestycja. Dziękuję posłom Genowefie Tokarskiej i Agacie Borowiec, marszałkowi województwa lubelskiego oraz panu staroście za pomoc w tym zadaniu. Dziękujemy, że ta inwestycja będzie w Biłgoraju. Inwestycje nie zwalniają – stwierdził Jan Skrok.

- Reklama -

Natomiast radny Janusz Wójcik chwalił inwestycje zaplanowane w Osiedlu Ogrody. – Cieszę się, że w przyszłorocznym budżecie znalazły się środki na wymianę oświetlenia przy ulicy Cegielnianej. W dużej mierze poprawi to bezpieczeństwo ruchu na tym odcinku oraz zwiększy liczbę miejsc parkingowych przy basenie komentował. Dodał, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁADA” w 2017 roku rozpocznie długo wyczekiwany remont ulic i chodników w Osiedlu Ogrody. Wyraził nadzieję, że w kolejnych latach uda się dokonać budowy ulicy Partyzantów.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosław Bondyra zauważył, że budżet cechują trzy elementy. Był on tworzony z udziałem radnych, zakłada wykorzystanie środków zewnętrznych oraz zakłada realizację budżetu obywatelskiego. A o to zabiegali wszyscy przedstawiciele ugrupowań radnych, którzy weszli do Rady Miasta. 

Innego zdania był radny Mirosław Lipiński. Stwierdził on, że budżet nie gwarantuje równomiernego rozwoju infrastrukturalnego miasta. Zauważył, że są miejsca w mieście szczególnie dopieszczone, w których inwestycji nie brakuje. Natomiast są również takie miejsca, gdzie mieszkańcy od lat nie mogą doprosić się nawierzchni asfaltowej czy oświetlenia ulicznego. Jego zdaniem, w wielu miejscach drogi są tylko na papierze. Natomiast mieszkańcy mają utrudniony dojazd do swoich posesji. – W mieście są miejsca „dopieszczone”, gdzie po raz kolejny wymieniana jest nierówna nawierzchnia asfaltowa i są miejsca, gdzie od kilkudziesięciu lat mieszkańcy żyją przy ścieżkach gruntowych dodał. Mówił, że ruch pojazdów jest utrudniony. Bywały sytuacje, że służby ratownicze nie mogły dojechać. Miał na myśli ulice Korczaka i Sokołowskiego.

Budżet został przegłosowany większością głosów. Za przyjęcie budżetu dziękował burmistrz Janusz Rosłan. – Dziękuję wszystkim radnym, bo już dawno nie zdarzyło się, żeby budżet otrzymał takie poparcie – mówił. Zaznaczył, że wyszedł do radnych z propozycjami zadań i ujęte zostały te, które uzyskały poparcie wśród większości radnych. – Nie ma w budżecie zadań niepotrzebnych – dodał. Zaznaczył, że rozumie potrzebę budowy m.in. ul. Parkowej czy Sokołowskiego, i podkreślił, że trzeba te zadania w najbliższych latach wziąć pod uwagę.

Inwestycje, na które mogą liczyć mieszkańcy w 2017 roku: przebudowa chodników oraz oświetlenia przy ul. Cegielnianej (400 tys. zł); przebudowa ul Dąbrowskiego (700 tys. zł); przebudowa ul. Różnówka Stawy i Batalionów Chłopskich oraz mostu na rzece Próchnica (3,5 mln zł); pomoc finansowa dla powiatu biłgorajskiego na budowę ul. Sitarskiej na odcinku gruntowym (200 tys. zł); pomoc finansowa dla powiatu biłgorajskiego na budowę ul. Sitarskiej na odcinku gruntowym oraz modernizacji na odcinku do skrzyżowania z al. 400-lecia (100 tys. zł); pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi Obsza – Zamch (600 tys. zł); pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Krzeszów – Dąbrówka (600 tys. zł); przebudowa ul. Czerwonego Krzyża (140 tys. zł); rozbudowa ul. Poniatowskiego oraz budowa ul. Kwiatowej (4 mln 800 tys. zł); wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy dróg gminnych – ul. O. Kolberga, ul. 11 listopada i ul. ks. Józefa Chmielewskiego (65 tys. zł); wykonanie nawierzchni ul. Jaśminowej (100 tys. zł); modernizacja drogi wewnętrznej przy blokach mieszkalnych przy ul. Cegielnianej i Piłsudskiego (100 tys. zł); wykonanie dokumentacji, które będą objęte lokalnym programem rewitalizacji (150 tys. zł); wykonanie dokumentacji technicznej nadbudowy poddasza użytkowego na budynku wielorodzinnym przy Plac Wolności 2 (25 tys. zł); modernizacja budynku Urzędu Miasta przy Placu Wolności 16 (500 tys. zł); rozbudowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miasta (1 mln zł); pomoc finansowa gminie Biłgoraj na rozbudowę remizoświetlicy w Nadrzeczu (100 tys. zł); przebudowa oświetlenia przy ul. Partyzantów od ul. Długiej do Poniatowskiego (105 tys. zł); przebudowa oświetlenia przy ul. Sienkiewicza, ul. Piaskowej i ul., Skłodowskiej (150 tys. zł); wykonanie monitoringu obiektów OSiR w tym stadionu lekkoatletycznego, skateparku i trybuny (10 tys. zł); wykonanie reklamy z logo OSiR na hali sportowej od strony północnej (10 tys. zł).

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.