kolportaż baner główny

- Reklama -

- Reklama -

Mieszkańcy tej gminy też nie chcą kolei!

Trzy gminy powiatu biłgorajskiego (gm. Frampol, Biłgoraj i miasto Biłgoraj) mają zaopiniować projekt trasy linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj, którą PKP PLK planuje wybudować do 2029 roku. Mieszkańcy gminy Biłgoraj stanowczo sprzeciwili się inwestycji w zaproponowanym kształcie. Teraz na alarm biją mieszkańcy gminy Frampol: -Ta inwestycja zniszczy wieś i dorobek naszego życia! - mówią nam. Juto ważne spotkanie w tej sprawie.

- Reklama -

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o sprzeciwie mieszkańców gminy Biłgoraj w sprawie  projektu trasy  linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj, która przebiegać ma między innymi przez Korytków, Gromadę, Majdan Gromadzki i Nadrzecze. Gmina Biłgoraj zorganizowała w tej sprawie konsultacje. Po analizie projektu i licznych głosach sprzeciwu mieszkańców p.o. wójta gminy Biłgoraj Wojciech Dziduch poinformował, że gmina negatywnie zaopiniuje projekt.

Pisaliśmy o tym TUTAJ

toyota Yaris

Teraz  negatywna opinia i głosy niezadowolenia płynął również z gminy Frampol. Pod opinią wyrażającą sprzeciw inwestycji podpisało się około 53 mieszkańców sołectwa Karolówka, położonego przy drodze wojewódzkiej nr 835. Ich zdaniem inwestycja będzie szczególnie szkodliwa dla miejscowości Sokołówka – Kolonia. Do Urzędu Miejskiego we Frampolu, Urzędu Marszałkowskiego, PKP PLK oraz do projektanta ze Śląska wystosowali pismo, w którym stanowczo sprzeciwiają się tej inwestycji, gdyż koliduje ona z planami gminy, tj. budowy obwodnicy oraz przebiega przez budynki mieszkalne.

 

Linia przecina nasze podwórka i gospodarstwa. Zniszczy też środowisko

 

 

– W związku z planami budowy linii kolejowej w ramach projektu pn. „Budowa linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik”, która to inwestycja ma przebiegać przez teren miejscowości Sokołówka-Kolonia, doprowadzając do wywłaszczeń i utraty dorobku życia wielu mieszkańców naszej gminy i wsi, wyrażamy stanowczy sprzeciw budowaniu linii kolejowej – rozpoczynają swoje pismo mieszkańcy.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Dalej wyjaśniają, że obecna koncepcja prowadzi nowo projektowaną linię kolejową, przecinając podwórka i gospodarstwa rolne. 

– Teren ten to głównie zabudowa zagrodowa oraz jednorodzinna o charakterze rolniczym, bez większych obiektów przemysłowych. Zmniejszenie powierzchni naszych gospodarstw rolnych odbierze niektórym mieszkańcom status rolników, co wiązać się będzie z odebraniem praw nabytych, takich jak zarobkowanie, podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników i otrzymywanie świadczeń oraz posiadanie przywilejów wynikających z tego tytułu. Na naszych działkach mieszka ogromna ilość zwierząt, w tym zwierząt chronionych (…). Ponadto w gospodarstwach rolnych hodowane są zwierzęta, a hałas powstały wskutek ruchu kolejowego obniży walory ekologiczne terenów przylegających, uniemożliwi migrację dzikich zwierząt i wywrze również ujemny wpływ na zwierzęta hodowlane: obniży przyrost masy ciała, zakłóci rozród, a nawet spowoduje obumieranie zarodków ptasich – piszą mieszkańcy w uzasadnieniu swojego sprzeciwu.

 

31 stycznia (środa) Zarząd Samorządu Mieszkańców Frampola zaprasza mieszkańców na zebranie informacyjne w sprawie budowy linii, które odbędzie się o godzinie 18:00  w Centrum Integracji Społecznej we Frampolu (sala 2.12 I piętro).

Więcej o sprawie kontrowersyjnej inwestycji przeczytacie tylko w aktualnym papierowym wydaniu Nowej Gazety Biłgorajskiej dostępnej w wybranych sklepach, punktach prasowych na terenie powiatu biłgorajskiego

foto: PKP PLK

 

- Reklama -

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.