przedszkola Biłgoraj

- Reklama -

- Reklama -

Biłgoraj najlepszy na Lubelszczyźnie! To nie żart

Biłgoraj liderem w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2023! To nie jest pomyłka, ani żaden głupi żart: - Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego - tłumaczy burmistrz Janusz Rosłan.

- Reklama -

W Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2023, miasto Biłgoraj zajęło odpowiednio drugie miejsce w kategorii „Gminy miejskie” oraz pierwsze miejsce w kategorii „Gmina – lider Powiatu Biłgorajskiego”.

Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy w woj. lubelskim jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Wyniki rankingu oparte są o dane statystyki publicznej za lata 2020-2022.

Ranking został przygotowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, we współpracy ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny, oraz Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

 

foto: UM Biłgoraj

- Reklama -

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.