Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Rosłana

Szanowni Państwo,

Dzięki Państwu, za co pragnę serdecznie podziękować,  już 16 lat pełnię funkcję Burmistrza Biłgoraja. Czas, który mi Państwo dali, starałem się wykorzystać najlepiej, jak umiałem. Pierwsza kadencja to przygotowanie nadmiernie zadłużonego budżetu miasta do wykorzystania środków unijnych, modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach, budowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i wykonanie wielu innych drobnych inwestycji. Kolejne lata to realizacja ogromnych zadań inwestycyjnych, które zmieniły wygląd naszego miasta. Dzięki środkom zewnętrznym, a zwłaszcza pochodzących z funduszy Unii Europejskiej zmodernizowany został budynek BCK, wybudowana  nowa hala sportowa OSiR, powstał nowy ciąg komunikacyjny – ul. Poniatowskiego, drogi gruntowe w osiedlu Piaski –Armii Krajowej, Cicha, Gen. Maczka i Okulickiego  otrzymały utwardzone nawierzchnie. Dzięki dofinansowaniu ze środków krajowych przebudowane zostały ulice: Targowa, Włosiankarska, Zielona, Parkowa, Moniuszki, Łąkowa, Przemysłowa, Leśna,  Żurawinowa, Nowakowskiego, fragment ul. Poniatowskiego (od ul. Zamojskiej), Kwiatowa, Andersa, Tęczowa, Błękitna, Południowa i Lazurowa. Dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta gruntowny remont przeszły drogi powiatowe – ulice: Długa, Bohaterów Monte Cassino, Komorowskiego, Bankowa, Armii Kraków i Sikorskiego. Dzięki dotacji z funduszu Lasów Państwowych przebudowane zostały ulice: Motorowa (wspólnie z Powiatem),  Różnówka Stawy i Batalionów Chłopskich.

Wybudowanych zostało również wiele innych dróg na terenie miasta, które sfinansowane zostały wyłącznie z budżetu miasta.Obecnie zakończona została przebudowa ul. Cegielnianej, natomiast remont ul. 3-go Maja powinien być zakończony do 30 października.

W trosce o dzieci i młodzież poprawialiśmy stan budynków szkolnych i przedszkolnych poprzez ich termomodernizację. Wyremontowane zostały wszystkie przedszkolne place zabaw i szkolne sale gimnastyczne. Na te zadania przeznaczyliśmy łącznie kwotę ponad 9,7 mln złotych, a większość z nich stanowiły dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.  Przy szkołach wybudowane zostały nowoczesne boiska, „Orliki”, place zabaw i lodowisko. Gruntowny remont przeszedł stadion OSiR, gdzie powstała nowa bieżnia tartanowa, nowa płyta boiska piłkarskiego oraz Skatepark. Rewitalizacji poddany został zalew Bojary.

Korzystając z możliwości dofinansowania budowy dróg ze środków UE przygotowaliśmy dokumentację obwodnic północnej i południowej (Al. Jana Pawła II) oraz przebudowy ulic  T. Kościuszki, Zamojskiej i Tarnogrodzkiej. Dzięki dobrej współpracy z Powiatem Biłgorajskim, Sejmikiem Województwa Lubelskiego oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości inwestycje te udało się zrealizować.

Tu, gdzie było to możliwe, powstały nowe ścieżki rowerowe, których długość wynosi obecnie prawie 17 km.

W trosce o środowisko dwukrotnie korzystaliśmy z programu unijnego w zakresie dofinansowania instalacji solarnych. W sumie miasto pozyskało na ten cel ponad 15,8 mln zł, a na budynkach  umieszczono 2218  instalacji. Mieszkańcy korzystają również z dofinansowania wymiany starych kotłów grzewczych na nowe, spełniające najwyższe normy w zakresie ochrony środowiska.

Od lat korzystamy z dotacji przeznaczonych na usuwanie szkodliwego azbestu. Jako jedna

z pierwszych gmin przystąpiliśmy do wymiany oświetlenia ulicznego na  energooszczędne oświetlenie ledowe. Do końca tego roku łącznie zainstalowane będą 1424 oprawy, a do wymiany pozostanie jeszcze ok. 1180.

Wybudowane lub przebudowane zostały 3 budynki przy ul. Zamojskiej, w których powstały lokale socjalne dla najuboższych mieszkańców naszego miasta oraz noclegownia. Obecnie nadbudowywany jest budynek przy Placu Wolności.

 

Przygotowaliśmy program rewitalizacji, w ramach którego gruntownie przebudowany będzie Plac Wolności, tzw. „Alejki” oraz przyległe ulice i chodniki. W miejscu tzw. szkoły muzycznej przy ul. T. Kościuszki 28 wybudowany zostanie nowy obiekt, tzw. Centrum Usług Społecznych, w którym siedzibę znajdą: dom pobytu dziennego dla seniorów,  Środowiskowy Dom Samopomocy oraz organizacje pozarządowe.  Otrzymaliśmy już  środki na wyposażenie i utrzymanie przez okres 3 lat dziennego domu pobytu dla seniora w łącznej wysokości  1,5 mln zł.

Przygotowany jest również projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta, w ramach którego oprócz docieplenia ścian i wymiany okien na dachu mają być zainstalowane panele fotowoltaiczne.

W okresie od 2003 do 2018r. na inwestycje wydatkowaliśmy łącznie ponad 325 mln zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła ponad 169 mln zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej ponad 144 mln zł.

W tym samym okresie zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wzrosło jedynie o kwotę 7,4 mln zł. i wynosi obecnie 17,1 mln zł, przy budżecie miasta wynoszącym 112 mln zł.

Przygotowane lub w trakcie przygotowania są kolejne zadania inwestycyjne.

Wykonana została dokumentacja budowy ul. Partyzantów, Sienkiewicza i Piaskowej.
W opracowaniu są dokumentacje ulic: Narutowicza, Parkowej, Korczaka i Sokołowskiego. Przygotowany jest wniosek o dofinansowanie budowy ulic Kolberga i Ks. Józefa Chmielewskiego oraz przebudowy ul. 11-go Listopada.

W grudniu 2017 r. zaczął obowiązywać nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
w którym zapewnione zostały tereny przeznaczone pod przemysł o powierzchni ponad 60 ha. Obecnie Urząd przyjmuje oferty sprzedaży gruntów, które będą udostępniane potencjalnym inwestorom.

 

Praca nasza została wielokrotnie doceniona i nagrodzona.

W 2014 r. w rankingu przeprowadzonym przez Związek Powiatów Polskich Biłgoraj zajął IX miejsce w swojej kategorii.

W 2015 r. w tym samym rankingu miasto nasze uplasowało się na IV miejscu oraz na pierwszym miejscu w kategorii energii odnawialnej,

W ramach rankingu „Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego 2016” organizowanego przez: Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, wyróżniono jednostki samorządu terytorialnego odznaczające się najwyższą dynamiką przedsiębiorczości Miasto Biłgoraj zajęło II miejsce.

W 2016 r. w rankingu wydatków inwestycyjnych, organizowanego przez pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” , w kategorii miast powiatowych Biłgoraj zajął I miejsce.

W rankingu najlepszych samorządów w 2016 r. w kategorii Gmin miejskich i miejsko – wiejskich organizowanym przez gazetę „Rzeczpospolita” – Miasto Biłgoraj zajęło IV miejsce.

W rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” przeprowadzonym w 2018 r., a dotyczącym wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2017,  nasze miasto zajęło I miejsce w Polsce.

Wiem, że mimo tych niepodważalnych, zauważonych przez innych osiągnięć są mieszkańcy, którzy nie mogą się doczekać przyzwoitej drogi czy oświetlenia ulicznego, umożliwiających normalny dojazd czy dojście do domów, organizacje pozarządowe oczekują większego wsparcia realizowanych przez nie zadań, miłośnicy rowerów czekają na kolejne kilometry ścieżek rowerowych, nie maleje liczba rodzin oczekujących na mieszkania komunalne, coraz mocniej podkreśla się fakt złej jakości powietrza, zwłaszcza w sezonie grzewczym, zgłaszane są wnioski dot. konieczności rewitalizacji skwerów miejskich oraz Parku Nowakowskiego, gdyż przyczyniłoby się to do podniesienia atrakcyjności turystycznej Biłgoraja, na nową salę gimnastyczną czekają dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Dlatego też, po wykonaniu priorytetowego zadania, jakim jest Rewitalizacja Placu Wolności radni wybrani z KWW Janusza Rosłana będą zabiegać o realizację opracowanego wspólnie programu.

Nasz program:

„Czas na Osiedla”

 1. 1. rewitalizacja Placu Wolności,
 2. budowa dróg osiedlowych,
 3. rewitalizacja parków miejskich,
 4. poprawa czystości powietrza,
 5. zwiększenie bezpieczeństwa – monitoring,
 6. wspieranie sportu i kultury,
 7. budowa ścieżek rowerowych,
 8. budowa mieszkań komunalnych,
 9. wspieranie organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń osób niepełnosprawnych,
 10. promocja turystyczna Biłgoraja,
 11. wspieranie przedsiębiorczości, promocja poprzez BARR S.A.

 

Szanowni Państwo,

Zachęcam wszystkich do oddania swojego głosu na kandydatów z listy KWW Janusza Rosłana. Dotychczas pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi do współpracy ze wszystkimi oraz umiemy skutecznie i odpowiedzialnie pracować dla dobra miasta.

Wśród kandydatów są osoby z doświadczeniem samorządowym, pełniące obecnie funkcję radnych lub przewodniczących rad osiedlowych. Są również osoby młodsze, mające nowe spojrzenie na rozwój miasta. Mają na swym koncie osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju oświaty, sportu, kultury, jak również związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeżeli uznają Państwo, że również ja, po 16 latach pełnienia funkcji burmistrza, nie zawiodłem Państwa zaufania i zechcą Państwo oddać jeszcze raz swój głos na moją kandydaturę, będzie to dla mnie ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem, ale również i zobowiązaniem.

A oto kandydaci:

 

 

 

 

 

 

Comments (4)
Add Comment
 • Beata

  A gdzie zniknął projekt i realizacja budowy ul. Mickiewicz od Konopnickiej? Wcześniej je Pan Rosłan wymieniał. Widzę, że będzie trochę głosów mniej…

 • Tomek

  Fotowoltaika w Polsce nie ma sensu dlaczego ktoś zdecydował o zakupie tej technologii już urząd miasta Lublina odpuścił kilka lat temu te technologie jako nie efektywna w naszym kraju a Biłgoraj popełnia ten sam błąd po kilku latach?

 • Tadeusz

  Panie Rosłan, wszędzie mówisz pan że ponad układy partyjne przedkłada dobro Biłgoraj. Ito jest prawda bo po zaprzedaniu się PSl i PO tworzy pan nie partię ale swego rodzaju mafię

 • ewa

  ” Jako jedna
  z pierwszych gmin przystąpiliśmy do wymiany oświetlenia ulicznego na  energooszczędne oświetlenie ledowe. ”
  byłoby jeszcze zajefajnie jakby lampy uliczne świeciły się w nocy a nie w dzień…. może wtedy byłby sens oszczędności w postaci oświetlenia led