Szkolenie język ang/niem/ros

Absolutorium dla wójta gminy Księżpol

Lech Rębacz, wójt gminy Księżpol, otrzymał absolutorium za ubiegły rok. Nie wszyscy radni głosowali jednak „za”. Jeden radny wstrzymał się od głosu w tej sprawie.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Ksieżpol, która odbyła się w piątek (11 maja), radni głosowali nad uchwałą o udzielenie absolutorium wójtowi. Poprzedziło je przedstawienie sprawozdania finansowego za ubiegły rok i sprawozdania wójta gminy. Odczytano także uchwałę regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi.
Wójt Lech Rębacz przedstawił inwestycje, które były wykonane w 2017 roku na terenie gminy Księżpol. Były to m.in. nowe nawierzchnie dróg powiatowych na długości 1400 mb., chodniki w Majdanie Nowym, Rogalach, Płusach, Starych Królach i Korchowie Pierwszym (łącznie 1600 m). Wyremontowana została ulica Sportowa w Księżpolu, powstała droga do boiska w Majdanie Starym, rozpoczęto budowę Wiejskiego Domu Kultury w tej samej miejscowości, a wartość tego zadania to ponad milion zł.
Były także inne inwestycje. Utwardzono odcinek drogi tzw. „podborcze” w Księżpolu (75 tys. zł), zbudowano oświetlenie w Cegielni – Markowicze (17 tys. zł), wyremontowano dach na świetlicy w Borkach (20 tys. zł). Powstał budynek magazynowy i zadaszenie przy remizie OSP w Księżpolu (71 tys. zł), poszerzono parkingi przy świetlicy w Starym Lipowcu (23 tys. zł) i remizie OSP w Korchowie Drugim (25 tys. zł). W ramach Funduszu Leśnego zbudowano drogę w Starych Królach. Do inwestycji, która kosztowała milion złotych, gmina dołożyła tylko 30 tys. zł. Wyremontowano także wiaty przystankowe w Księżpolu, Majdanie Starym, zakupiono urządzenia na place zabaw (20 tys. zł) i sprzęt do siłowni zewnętrznych (38 tys. zł). W Budzyniu powstało ogrodzenie placu zabaw (11 tys. zł), przy szkołach w Majdanie Starym i Księżpolu zbudowano pomieszczenia do selektywnej zbiórki odpadów (3600 zł). W Zawadce za 50 tys. zł wyremontowano odcinek drogi, a w Starym Lipowcu świetlicę (14 tys. zł). Opracowano także dokumentację na kolejne chodniki, świetlice i salę gimnastyczną.
W Rakówce powstał nowy budynek garażowy (50 tys. zł), w Płusach i Korchowie uzupełniono przepompownie ścieków (40 tys. zł). Zakupiono samochód ciężarowy i piaskarkę na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej. Były wykonywane także bieżące remonty dróg.
Po wysłuchaniu sprawozdania wójta radni przystąpili do głosowania. Absolutorium to symboliczna ocena pracy wójta. Chociaż wynik głosowania (i udzielenie bądź nie absolutorium) nie ma wpływu na dalsze pełnienie obowiązku szefa gminy, radni zazwyczaj głosują pozytywnie, tym samym zatwierdzając pracę wójta za poprzedni rok. Sporadycznie zdarzają się przypadki, kiedy rada nie udziela absolutorium wójtowi lub burmistrzowi. Lecz nadal może on pełnić swoją funkcję. Radni gminy Księżpol większością głosów zatwierdzili uchwałę. Od głosu wstrzymał się jedynie radny Adam Kaczorowski. Radny nie argumentował, dlaczego nie głosował „za”.
– Sytuacja finansowa wskazuje, że ubiegły rok był bardzo dobry – mówił po głosowaniu wójt gminy Lech Rębacz. Jak dodawał, gmina w ubiegłym roku nie miała zadłużenia. Mało tego, w kasie była nadwyżka 1 mln 845 tys. zł. Wójt Rębacz dodał, że ten wynik to także zasługa bardzo dobrego zespołu pracowników. A pozytywny wynik głosowania nad udzieleniem absolutorium jest dla niego dopingiem do dalszej pracy.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.