- Reklama -

- Reklama -

Powstał dom dla seniorów

W Biłgoraju powstał Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów. Zlokalizowany został przy ul. Kościuszki, w budynku po dawnej Szkole Muzycznej.

W czerwcu miejscy radni podjęli uchwałę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów. Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju jest dofinansowane ze środków unijnych.

Nowo powstała placówka zostanie wyposażona w niezbędne urządzenia i sprzęt za kwotę w wysokości ponad 233 tys. zł. Projekt przewiduje również finansowanie funkcjonowania placówki od sierpnia br. do maja 2023 w kwocie ponad 1 mln zł. W placówce zatrudniony zostanie kierownik. Władze miasta już ogłosiły konkurs na to stanowisko. Ogółem w jednostce zatrudnienie będzie wynosiło 4,5 etatu, w tym jeden etat kierowniczy (opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, psycholog, prawnik). W Domu Seniora odbywać się będą spotkania integracyjno-okolicznościowe, a osoby tam przebywające będą miały zapewnione wyżywienie, wycieczki oraz transport.

Przez trzy lata koszty funkcjonowania placówki będą pochodziły ze środków zewnętrznych.

– Po okresie realizacji projektu Gmina Miasto Biłgoraj będzie zobowiązana do utrzymania trwałości projektu od 1 maja 2023 roku do 1 maja 2026 roku, a tym samym do finansowania bieżącej działalności jednostki. Roczne koszty osobowe będą wynosiły około 250 tys. zł, do których należy dodać wydatki rzeczowe oraz koszty mediów – informuje burmistrz Janusz Rosłan. 

- Reklama -

Dodaje, że głównym celem utworzenia i funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych w szczególności dla osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem, powyżej 60. roku życia.

Grupę docelową stanowić będzie 30 osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Całkowity budżet projektu wynosi 1,5 mln zł. Kwota dofinansowania to 1,4 mln zł.

red.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.