- Reklama -

- Reklama -

Mniej pieniędzy dla stowarzyszeń

Samorząd miasta Biłgoraja ogłosił konkurs ofert na dotacje zadań publicznych. Organizacje pozarządowe mogą składać oferty do 20 stycznia.

- Reklama -

W tym roku do rozdysponowania jest o 205 tys. zł mniej niż w roku poprzednim. Na zadania z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono 90 tys. zł. W poprzednim roku była to kwota 145 tys. zł. Mniej środków jest również na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Na podnoszenie poziomu sportowego w szczególności dzieci i młodzieży w drodze systematycznej pracy szkoleniowo-wychowawczej w różnych dyscyplinach sportu, organizację zawodów sportowych oraz udział w zawodach w poprzednim roku samorządowcy przeznaczyli kwotę 500 tys. zł, w tym jest o 150 tys. zł niższa. Wynosi 350 tys. zł. Na wspieranie programów na rzecz rehabilitacji ruchowej zapisano 25 tys. zł. Władze Biłgoraja 8 tys. zł chcą przeznaczyć na ochronę i promocję zdrowia, a 10 tys. zł na działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Realizacja zadań ma odbywać się w okresie od 15 lutego do 16 grudnia 2021 r.

- Reklama -

Zainteresowane organizacje stosowne wnioski mogą składać do 20 stycznia 2021 roku. Szczegóły na www.bilgoraj.pl. Organizacje muszą pamiętać, że wiele zadań może być trudnych do realizacji ze względu na pandemię koronawirusa. – Biorąc pod uwagę ryzyko i zagrożenie dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych przez organizacje pozarządowe w ramach projektów zgłaszanych do konkursu musi uwzględniać spełnienie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w miejscu realizacji zadania – informuje burmistrz Janusz Rosłan

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.