- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Droższe usługi opiekuńcze

Mieszkańcy Biłgoraja, korzystający z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, za świadczenie będą musieli płacić więcej. Decyzję taką podjęli radni miejscy podczas ostatniej sesji.

W środę 24 lutego radni Rady Miasta Biłgoraj głosowali nad uchwałą dotyczącą określenia stawek za odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

- Reklama -

W myśl uchwały cena jednej godziny usługi opiekuńczej wynosiłaby 23,50 zł, a cena jednej godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosiłaby 23,80 zł.

Skąd konieczność zmiany uchwały? Jest to związane z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym na realizację zadań publicznych w formie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.

– Do realizacji zadań w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dniu 17 grudnia 2020 r. została wybrana oferta Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Lublinie – informuje Bogdan Kowalik, sekretarz miasta Biłgoraja. Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych zaproponowana w ofercie Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża od 1 stycznia 2021 r. wynosi: 23,50 zł (do 31 grudnia 2020 r. wynosiła 21,65 zł). Cena za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych zaproponowana w ofercie Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża od 1 stycznia 2021 r. wynosi: 23,80 zł (do 31 grudnia 2020 r. wynosiła 22,00 zł).

Ujęte w ofercie Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża wyższe niż dotychczas koszty wynagrodzeń wynikają ze wzrostu minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2021 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

 

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.