- Reklama -

Rodzice walczą o drogę

Do Rady Powiatu w Biłgoraju wypłynęła petycja rodziców uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Biłgoraju. Nie zgadzają się oni na podział nieruchomości, a tym samym pozbawienie ich drogi.

Petycja wpłynęła 21 czerwca. Chodzi o podział działki, która jest w zarządzie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Biłgoraju i przekazanie części nieruchomości we władanie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. 

Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły oraz pracownicy nie zgadzają się na taką propozycję. – Zwracamy się z prośbą o zaniechanie dalszych działań w przedmiocie podziału nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Biłgoraju, oraz wygaszeniu trwałego zarządu na części nieruchomości, stanowiącej drogę dojazdową dla uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły Muzycznej oraz przekazaniu tej “drogi” Regionalnemu Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju – napisali w petycji. Twierdzą, że odebranie “drogi” Państwowej Szkole Muzycznej niesie za sobą negatywne konsekwencje dla uczniów, pracowników, innych osób odwiedzających szkołę oraz osób trzecich. Między innymi spowoduje to całkowity brak dojazdu do szkoły, do parkingów szkoły zarówno tego za budynkiem, jak i przed. Znacznie pogorszy to warunki bezpiecznego dotarcia do szkoły oraz powrotu. Wpłynie na pogorszenie warunków bezpiecznego przebywania dzieci na terenie i przed budynkiem szkoły oraz warunków kształcenia uczniów Szkoły Muzycznej, w stosunku do uczniów RCEZ, do czego bezpośrednio przyczyni się wzmożona częstotliwość korzystania z tej drogi. Szkoła zostanie pozbawiona dojazdu umożliwiającego dostęp do drogi publicznej, co jest niezgodne z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz z innymi przepisami np. związanymi z ochroną przeciwpożarową.

– Rodzice oraz pracownicy Szkoły Muzycznej będą zmuszeni do poszukiwania wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta Biłgoraja, co, jak wiemy z doświadczenia życiowego, jest problematyczne, i w konsekwencji zajmowanie wolnych miejsc parkingowych przy okolicznych sklepach czy innych miejscach użyteczności publicznej stanie się uciążliwe również dla pozostałych mieszkańców miasta. Rozumiemy, że Rada Powiatu w Biłgoraju oraz starosta biłgorajski szukają rozwiązania korzystnego dla uczniów i pracowników prowadzonej przez powiat Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, ale uważamy za wielce niesprawiedliwe, aby odbywało się to kosztem naszych dzieci, uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej oraz pracowników tej szkoły – podkreślają rodzice. Dodają, że Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Biłgoraju również jest zobowiązana do zapewnienia realizacji zadań dydaktycznych swoim uczniom oraz zadbania o ich bezpieczeństwo.

- Reklama -

– Prosimy o szukanie sprawiedliwego społecznie rozwiązania dla stworzenia dojazdu do budynków służących realizacji zadań dydaktycznych przez Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, a nie dzielenie swoimi decyzjami dzieci na gorsze i lepsze, gdyż w odczuciu nas, rodziców, decyzje obecnie podejmowane przez Radę Powiatu w Biłgoraju oraz starostę biłgorajskiego skupiają się wyłącznie na dobru uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, nie zważając natomiast na obowiązek zapewnienia realizacji zadań dydaktycznych oraz bezpieczeństwa uczniom Państwowej Szkoły Muzycznej w Biłgoraju – dodają rodzice dzieci.

Podczas ostatniej sesji radni Rady Powiatu w Biłgoraju zajęli się petycją. Wezwali osoby wnoszące do uzupełnienia braków w piśmie. Chodzi o konieczność podania adresów osób wnoszących pismo.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.