- Reklama -

Zmiana trasy linii elektroenergetycznej

30 sierpnia odbyła się sesja Rady Gminy Aleksandrów. Jednym z punktów było podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jaki jest powód proponowanych zmian?

 

Pod głosowanie poddana została uchwała dotycząca przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów. Zmieniona ma zostać trasa linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Józefów – Lubaczów w obrębie geodezyjnym Aleksandrów Pierwszy. Linia ta ma przebiegać w bliskim sąsiedztwie zabudowań. W przyszłości może się to wiązać ze sporym problemem dla mieszkańców.

- Reklama -

Z podjętą uchwałą nie zgadza się Andrzej Borowiec, radny Rady Gminy Aleksandrów. – W trakcie trwania sesji została zaprezentowana przez wójta gminy Aleksandrów oraz jego zastępcę zmiana trasy przebiegu linii energetycznej wysokiego napięcia 110kV. Z otrzymanych informacji oraz projektu przebiegu linii, forsowanego przez urzędników gminy, wynika, iż projektowana linia przebiega w bliskim sąsiedztwie zabudowań oraz głównej drogi, co według mnie spowoduje utratę możliwości budowy budynków oraz narazi naszych mieszkańców na negatywny wpływ linii wysokiego napięcia – mówi Andrzej Borowiec, radny Rady Gminy Aleksandrów. Dodaje, że głosował przeciwko takiemu przebiegowi linii. Zachęca jednocześnie mieszkańców do składania protestów dotyczących planów samorządowców.

Radni uchwałę podjęli większością głosów. 13 radnych było “za”, 1 ‘przeciw”, 1 wstrzymał się od głosu.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.