- Reklama -

- Reklama -

Biłgoraj chce szacunku dla munduru. Jest też o … filmach

Biłgoraj murem za polskim mundurem! A przynajmniej Rada Powiatu Biłgorajskiego, która przyjęła stanowisko Klubu Radnych PiS za własne. Stanowisko dotyczy szeroko rozumianego szacunku do munduru, ale zahacza o wiele aspektów politycznych, społecznych, a nawet kulturowych, bo sporo jest o filmach: Zielonej Granicy i Resecie. Zresztą przeczytajcie sami.

- Reklama -

W piątek 3 listopada podczas sesji rady powiatu radny Tomasz Książek wygłosił oświadczenie Klubu Radnych PiS Powiatu Biłgorajskiego:

-W imieniu Radnych, Klubu PiS, Rady Powiatu w Biłgoraju, mam przyjemność zaprezentować Państwu, stanowisko Klubu, z propozycją przyjęcia, proponowanego oświadczenia, jako stanowisko Rady Powiatu Biłgorajskiego – rozpoczął swoje wystąpienie Książek.

 

Przedstawiając uzasadnienie projektu stanowiska Rady Powiatu Biłgorajskiego w sprawie poparcia patriotycznego hasła „Biłgoraj murem, za polskim mundurem,” dla pełniejszego obrazu, historyczno kulturowego znaczenia, słów „polski mundur”, radny najpierw odniósł się  do symboliki zawartej w tradycji, historii i kulturze.

„Polska w Europie była od zawsze. Polska Europę tworzyła, broniła i budowała. Polska nigdy nie była krajem kolonialnym, a polski mundur, nigdy nie splamił się rasizmem, ani krwią ludności tubylczej. Polska zawsze, przestrzegała, broniła, i chroniła, wspólnych europejskich wartości chrześcijańskich. Polska przestrzegała prawa rzymskiego i kultury łacińskiej z większym zaangażowaniem niż ci, którzy przyznają sobie dzisiaj patent na przywództwo moralne, nieomylność i tzw. europejskość. My Polacy, mamy prawo, i chcemy żyć w wolnym, niepodległym i suwerennym kraju, w którym sami będziemy decydowali, jak mamy żyć, i co mamy robić.

W obecnych uwarunkowaniach, geograficznych i geopolitycznych, jakie nas otaczają, tylko zgoda narodowa, ponad wszelkimi podziałami, oraz silna mobilna i doskonale wyposażona armia, może zapewnić nam spokój i pokój. Wolność, suwerenność, i solidarność społeczną, a w konsekwencji, nasz dzisiejszy byt i rozwój.

 

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Polskie przysłowie, „Zgoda buduje-niezgoda rujnuje” poucza, przestrzega i przypomina. Dziś, kluczowe dla wszystkich Polaków stają się dwa hasła. „Zgoda Narodowa” oraz „Armia Narodowa” pod polskim dowództwem. To dwa filary polskiej wolności i suwerenności XXI w. Rezygnacja, z tych filarów bezpieczeństwa, równać się będzie, z niemiecką hegemonią, oraz zaproszeniem, żołdactwa rosyjskiego na polskie ziemie, w tym także do Biłgoraja. A my mieszkańcy Ziemi Biłgorajskiej zbyt dobrze znamy skutki wojennych i powojennych okupacji oraz losy naszych rodzin  by milczeć ”

Po  prologu przypominającym, „że Polska nie jest państwem sezonowym, a polscy żołnierze – watahą psów”  radny przeszedł  do meritum.

„Polska Armia, mundur żołnierski i orzeł na mundurze określa naszą wielowiekową wspólnotę narodową, jaką jest Polska. W potocznym znaczeniu słowo mundur, poza funkcją ubioru, cechuje się bardzo głęboką symboliką, żołnierską i patriotyczną. Polski mundur to zaszczyt, honor i szacunek. Polski mundur to polski żołnierz, świadomy jego symboliki, wagi, i znaczenia w zachowaniu polskości, wolności, i suwerenności naszego kraju. Polski mundur, to polscy patrioci, obywatele służb mundurowych, różnych zawodów, zapewniający nam wszystkim, właściwy krwioobieg, w codziennym funkcjonowaniu naszego społeczeństwa, także Biłgoraja. Ludzie w mundurach  służą Ojczyźnie, służą nam wszystkim. Z tego też tytułu  zasługują na nasz – Polaków, najwyższy i szczególny szacunek oraz uznanie.

 

My mieszkańcy Ziemi Biłgorajskiej, żyjemy w strefie przygranicznej, narażonej na zagrożenia ze strony bezpośredniego sąsiedztwa wrogich wobec Polski reżimów: rosyjskiego i białoruskiego.
To trwająca i eskalująca  wojna hybrydowa wobec Polski wymusiła budowę nowoczesnej i skutecznej zapory granicznej z Białorusią. Polska granica stała się jednym z frontów rosyjskiej agresji, w wyniku której, poprzez destabilizację i anarchizację Polski, miał powstać nielegalny szlak dla setek tysięcy nielegalnych migrantów, głównie z Afryki i Azji. Migrantów, z zupełnie innych, kręgów kulturowych i religijnych. Migrantów przywożących ze sobą, aspekty post kolonialne, etniczne oraz problemy krajów pochodzenia, np. trudnej lub niemożliwej asymilacji, aż do destrukcji społecznej włącznie.

Zwabiani i zwożeni przez Białoruś w pobliże polskiej granicy migranci nie stają w kolejce na przejściach granicznych, by je legalnie przekroczyć, tak jak miliony uchodźców wojennych z Ukrainy. Nielegalni migranci, bardziej lub miej świadomie, realizują rosyjsko białoruski plan chaosu, destabilizacji i podziału Polski”

Kolejna część stanowiska radnych PiS dotyczy głównie filmu „Zielona Granica:

„Niestety, obok rosyjskiej agresji i prowokacji, dezinformacji fejków, wobec Funkcjonariuszy Polskiej Straży Granicznej, do chóru wrogich propagandzistów włączyli się również niektórzy polscy politycy. To tzw. autorytety świata polityki, kultury oraz celebryci. Wykazują oni otwartą pogardę i wrogość do Polski i polskiego munduru. Swoimi happeningami granicznymi, aktywnością medialną współgrają z rosyjską wrogą propagandą, eskalując stworzony przez Rosję konflikt. Natomiast przekroczenia czerwonej granicy, wszelkich norm moralnych, i prawd historycznych, dopuścili się ci Polacy, którzy polskich pograniczników, w swojej chorej nienawiści i antypolskości zrównywali z niemiecką zbrodniczą formacją wojskową „Waffen SS”. Epitetami, mordercy, gestapo, zbrodniarze „wataha psów” itp.

Wiodącą rolę w gronie oszczerców, fałszywych autorytetów  przyznać należy twórcom propagandowo – ideologicznego filmu. pt. „Zielona granica”. To haniebny czerwony paszkwil, „Zielonej granicy”. Zakłamany i zaplanowany  paradokument. To frontalny atak ideologiczny na polską rację stanu. Atak na Polaków, na nasz kod kulturowy, na polską mentalność, wielowiekową tradycje i tolerancję. Film „Zielona granica” to obsesyjna, cyniczna, jednostronna socjotechniczna gra ideologiczna. Gra na emocjach widza. Gra kosztem prawdy. Gra kosztem honoru polskiego munduru. Gra kosztem polskich żołnierzy. To stygmatyzacja rodzin Polskiej Straży Granicznej, ich żon, matek, ojców i dzieci.

Szanowni Państwo!
To nie polscy żołnierze mordują kobiety w ciąży. To nie polscy żołnierze są rasistami, jak by chcieli twórcy filmu. To cecha innych nacji. To żołnierze z niemieckiej zbrodniczej formacji wojskowej Waffen SS rozstrzeliwali polskie kobiety w ciąży, ograbiając ich trupy w Powstaniu Warszawskim.
To Niemcy, za ukrywanie Żydów, mordowali polskie rodziny z dziećmi, również ograbiając ich trupy. Niedaleko nas w Markowej. Taka jest prawda. Takie są fakty historyczne, a nie wizje reżyserskie ” – ciągnął dalej radny Tomasz Książek

 

 

 

Radny przypomniał, że: „jesienią  2023r. w TVP Polacy mogli oglądać  inny, prawdziwy film”.

 

 

 

-„Niepodważalny faktograficznie i historycznie dokumentalny serial pt.Reset. Serial, który nie jest jedynie przyczynkiem i tematem do dyskusji, ale naszą polską teraźniejszością i przyszłością.
Reset to wstrząsający dokument zdrady narodowej, hańby, fraternizacji i uwłaczającego serwilizmu, w stosunku do byłych okupantów, Niemców i Rosji. Serial „Reset” unaocznia i odsłania ukrywane przed polską opinią publiczną dokumenty katastrofalnej polityki, zdrady, i rozbrajania Polski. Serial „Reset” uświadomił, a wojna na Ukrainie wciąż potwierdza, jakie skutki dla Polski niosła oficjalna doktryna obronna ówczesnego Polskiego rządu na linii Wisły.

 

 

 

Była to kapitulancka doktryna  oddająca 1/3 terytorium, w tym nas mieszkańców Polski Wschodniej na pastwę zdziczałego rosyjskiego żołdactwa. „Reset”  w pełni obnażył również przyczynę słabości, liberalno lewicowych elit rządzących w III RP. To anty rozwojowa filozofia, stagnacji w tzw. głównym nurcie. To filozofia brzydkiej panny oraz zakompleksionego petenta. Petenta kontrolowanego i serwilistycznego w swej niższości. Petenta, który wzorem targowiczan, wierzy w to, że Polski i Polaków, nie stać na samodzielny byt, podmiotowości i suwerenność. Wartości nadrzędne i ponadczasowe. Wartości które dla Polski i Polaków są najważniejsze, a więc nienegocjowalne” – czytamy dalej w stanowisku Klubu Radnych PiS

 

 

 

 

 

Radny Książek zauważa, że  żyjemy w bardzo trudnym dla nas Polaków otoczeniu i położeniu geograficznym oraz geopolitycznym:

 

– Bezpośredniej bliskości, brutalnej wojny na Ukrainie.
-Wojny hybrydowej ze strony Rosji i Białorusi z Polską
-Masowej niekontrolowanej nielegalnej migracji.
– Konflikcie wizji przyszłości EU jako super państwa.
-W niedopuszczalnych, brutalnych niemiecko brukselskich ingerencjach, w poza traktatowe wewnętrzne sprawy, demokratycznej Polski w postaci otwartych gróź  i politycznych szantaży.
-To czasy degradacji europejskiej cywilizacji łacińskiej.
-To czasy, kiedy prawda, honor, prawo, cnota, straciły swoje pierwotne znaczenie, a karierę polityczną zdobywa słowo kłamstwo.

 

-Nam Polakom, nie wolno milczeć, nie dostrzegać, i czekać.  O sprawach ważnych, dotyczących nas wszystkich, powinniśmy mówić wszyscy  i to mówić głośno także w takim miejscu, jak dzisiejsza sesja Rady Powiatu podkreśla radny.

 

 

W dalszej część wystąpienia radny Książek przywołuje treść roty ślubowania radnego: „Uroczyście ślubuję, rzetelnie i sumiennie, wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw, Rzeczypospolitej Polskiej” w kontekście sytuacji geopolitycznej w jakiej obecnie znajduje się Polska.

 

 

-Mając na uwadze, powyższe zagrożenia,  wyrażamy wielkie uznanie, poparcie i podziękowania, wszystkim Polakom w mundurach.  Dziś w szczególności Funkcjonariuszom Straży Granicznej.
My, Mieszkańcy Ziemi Biłgorajskiej, nie chcemy w Polsce wojen narkotykowych, gangów ulicznych, masowej przestępczości, kradzieży, gwałtów na naszych kobietach, zamachów bombowych, płonących samochodów. My Mieszkańcy Ziemi Biłgorajskiej „Stoimy Murem, za Polskim Mundurem”.

 

Tym samym wyrażamy dezaprobatę wobec tych środowisk, które nie dostrzegają podstawowych zadań polskich funkcjonariuszy w polskich mundurach. Nie dostrzegają, lub nie chcą dostrzec, ich codziennej, trudnej służby. To odpowiedzialna, często całodobowa służba, w każdych warunkach pogodowych, z narażeniem zdrowia i życia, przed zalewem zorganizowanej, agresywnej i sterowanej fali nielegalnych migrantów z Azji, Afryki. Szanowni Państwo,  Wszyscy Murem, za Polskim Mundurem!” – czytamy w oświadczeniu

 

 

 

 

Radny Tomasz Książek zgłosił  wniosek formalny o przyjecie proponowanego stanowiska przez Radę w drodze aklamacji, lub formalnego przegłosowania.

 

 

 

Rada Powiatu przez aklamację przyjęła powyższe stanowisko za własne.

 

 

- Reklama -

8 Komentarze
 1. Emeryt mówi

  Za to Zastępca świetny facet konkretny merytoryczny….fachowiec.

 2. Arko mówi

  Wystarczy udać się na Polną 1 porozmawiać z jej szefem jeśli łaskawca was przyjmie bo może akurat patrzy w okno. ……..i chwila rozmowy odechciewa się szacunku do munduru.

 3. Mieszkaniec i Polak. A nie ciemnota mówi

  Pajac niech się lepiej zajmie Biłgorajskim. Szpitalem ! Jak jes taki ciemny to niech nie wciska innym ciemnoty czas pożegnać czasy pisu

 4. Janosik mówi

  Książek to ten który ukradł płyty CD

 5. RM mówi

  Sami pozamykali kopalnie, wykończyli Polską armię, układali się z czerwonym, teraz próbują odwracać kota ogonem. Te wasze pseudo patriotyczne wywody. Żenada

 6. az mówi

  Wszystko to ładne i takie piękne.
  Dlatego nasprzedajemy wiz i nawpuszczamy różnego tałatajstwa z byłych republik związku radzieckiego,krajów bliskiego wschodu oraz Afryki żeby Polska nie była zbyt monoetniczna.
  Jedno mówią co innego robią.

 7. Anonim mówi

  Nangar Khel 2007. Kto rządził? PIS, który oskarzył polskich żołnierzy o zbrodnie wojenną. Jakoś wtedy nie stał murem za polskim mundurem. I kto to mówi. Były nauczyciel, który za minionych słusznych czasów był piewcą pieśni radzickiej. A oddanie 1/3 terytorium polski podpisal Lech Kaczyński

  1. Jania mówi

   siejesz tvn- owską propagandę. zmień kanał

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.