- Reklama -

Anulowano nabór na dotacje na kapitał obrotowy dla firm

O naborze na tę formę pomocy dla przedsiębiorców pisaliśmy tydzień temu w artykule: (kliknij tutaj). Początkowo termin na złożenie wniosku o dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw wyznaczony był na środę 15 lipca (miniona środa). Jednak z racji problemów technicznych przesunięto go o jeden dzień, czyli na dziś. Niestety, konkurs ten anulowano całkowicie. Pomimo że komuś udało się wysłać dziś wniosek, to i tak będzie musiał zrobić to jeszcze raz.

– Zarząd Województwa Lubelskiego podjął dziś uchwałę o anulowaniu naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 dotyczącego wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP z RPO WL 2014-2020. Decyzja o anulowaniu była podyktowana awarią oraz brakiem dostępności systemu LSI2014, których wystąpienie czyniło niemożliwym lub znacząco utrudniało przeprowadzenie procedury naboru – informuje Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Jak czytamy w mediach społecznościowych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie: “Instytucja Organizująca Nabór zastrzega sobie możliwość do anulowania naboru, w szczególności w następujących przypadkach:
➡️ ogłoszenia i/lub nowelizacji aktów prawnych lub wytycznych lub dokumentów składających się na system realizacji programu mających istotny wpływ na warunki realizacji projektów lub w istotny sposób sprzecznych z postanowieniami niniejszego Wezwania;
➡️ wystąpienia nieusuwalnej wady uniemożliwiającej rozstrzygnięcie naboru zgodnie z przepisami ustawy wdrożeniowej;
➡️ jeżeli w naborze nie został złożony żaden wniosek;
➡️ zaistnienia siły wyższej powodującej zagrożenie dla interesu publicznego, której wystąpienie czyni niemożliwym lub znacząco utrudnia przeprowadzenie procedury naboru;
➡️ awarii lub brak dostępności LSI2014, których wystąpienie czyni niemożliwym lub znacząco utrudnia przeprowadzenie procedury naboru.

- Reklama -

Biorąc pod uwagę awarię systemu informatycznego LSI2014, która wystąpiła w trakcie trwania naboru, podjęto decyzję o jego anulowaniu”.

Red.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.