- Reklama -

Zwolnieni od opłat

Epidemia koronawirusa nie wpływa dobrze na kondycję finansową przedsiębiorców. Władze Tarnogrodu podjęły decyzję o zwolnieniu od opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych.

Tarnogrodzcy radni zdecydowali 9 marca o podjęciu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwrotu części tej opłaty. Tym samym zwolnili oni przedsiębiorców, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tarnogród z wniesienia II i III raty opłaty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do wniesienia na rachunek gminy opłaty za korzystanie z przedmiotowego zezwolenia w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia.

- Reklama -

Natomiast przepisy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mówią, że rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić ze wspomnianych wyżej opłat przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (restauracje) lub przedłużyć termin na jej wniesienie. W przypadku zwolnienia z opłat rada gminy w uchwale, o której mowa powyżej, może zwolnić przedsiębiorców z II i III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przyznać zwrot określonej części (2/3) opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazową opłatę w terminie do 31 stycznia 2021 r. Powyższe bonifikaty dotyczą przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Uchwała ta pozwoli na udzielenie wsparcia przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w wyniku obostrzeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii. Na terenie gminy Tarnogród dotyczy do 5 lokali gastronomicznych. Jeden z nich otrzyma zwrot, a cztery zostaną zwolnione z wniesienia opłat.

Pieniądze

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.