Krzewińska Beata kandydat

- Reklama -

- Reklama -

ZSZiO z tytułem „Złota Szkoła NBP”

21 czerwca odbyła się gala finałowa on-line I edycji ogólnopolskiego programu „Złote Szkoły NBP”, pod hasłem: „Giganci finansów osobistych” organizowanego przez Narodowy Bank Polski.  Do programu i realizacji zadań konkursowych przystąpiły 394 szkoły z całej Polski.

- Reklama -

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju otrzymał prestiżowy tytuł „Złota Szkoła NBP”, wyróżnienie w kategorii „Spotkanie z ekspertem” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł.

urząd MArszałkowski projekt

W ramach tego programu w szkole zawiązała się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, w skład której weszli nauczyciele: Łucja Furlepa – koordynator, Marta Syty oraz uczniowie klasy 3TA (technik handlowiec): Anna Czajka, Dawid Czarny, Patrycja Niedzwiecka, Klaudia Różańska oraz uczniowie klasy 2TRg (technik reklamy): Wiktoria Gałka, Amelia Marzec, Bartosz Tabor.

Realizując program, zorganizowano i wykonano trzy zadania, których celem była popularyzacja wiedzy o finansach osobistych, czyli wiedza o tym, jak zadbać o własne pieniądze.

W ramach pierwszego zadania zostały przeprowadzone spotkania z ekspertami, którzy w ciekawy i przystępny sposób przybliżyli uczniom wiedzę dotyczącą tematu finansów osobistych. Pani Łucja Furlepa w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju składa podziękowania wszystkim gościom i osobom zaangażowanym w realizację tego działania, tj.  panu Markowi Momotowi i pani Ewie Waszkiewicz, pracownikom NBP O/Lublin, pani dr Ilonie Skibińskiej-Fabrowskiej, dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie, pani dr hab. Teresie Bednarczyk, prof. UMCS, panu Piotrowi Waszakowi, dyrektorowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Lublinie, panu Krzysztofowi Piskorzowi i panu Maciejowi Raszewskiemu, pracownikom ZUS O/Lublin oraz pani Katarzynie Nawłatynie, dyrektor jednego z biłgorajskich banków za uczestnictwo w organizowanym kursie finansów osobistych, licznych konferencjach, warsztatach, oraz innych formach spotkań z ekspertami.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

– Państwa wiedza i doświadczenie to bezcenny skarb, którymi państwo podzielili się z nami i naszymi uczniami. Jesteśmy wdzięczni za państwa zaangażowanie i liczymy na owocną dalszą współpracę w przyszłości – podkreśla pani Łucja.

W ramach zadania drugiego przeprowadzonych zostało wiele interdyscyplinarnych lekcji, tzw. lekcje z ekonomią, które pokazały, jak łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. Natomiast podczas realizacji zadania trzeciego przeprowadzone zostały szkolne debaty, które poświęcone były tematowi przewodniemu programu.

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej podczas wspólnych spotkań on-line oraz pracy indywidualnej zdobywała niezbędną wiedzę do wykonania wskazanych zadań, dodatkowo opracowała pomysły na ich realizację i przeprowadziła zadania wynikające z programu. Realizacja zadań w ramach ogólnopolskiego programu „Złote Szkoły NBP” przyniosła wiele korzyści uczniom, nauczycielom i szkole, a przede wszystkim mnóstwo radości i satysfakcji z podjętych wspólnych działań!

Uczestnicy poszczególnych spotkań organizowanych w ramach ogólnopolskiego programu „Złote Szkoły NBP” okazali duże zainteresowanie omawianym tematem finansów osobistych i wyrazili chęć uczestniczenia w podobnych wydarzeniach w przyszłości. Inicjatywa ta spotkała się z wysoką oceną uczniów w zakresie atrakcyjności i przydatności wiedzy przekazanej na spotkaniach. Bardzo cieszy to, że są oni świadomi zadań i obowiązków, które czekają ich w przyszłym życiu oraz tego, że aspekt finansów osobistych jest nieodłącznym aspektem funkcjonowania w rodzinie i w społeczeństwie. Nauczyciele wyrażają ufność, że podjęte działania pozwolą uczniom na odważne wejście w świat finansów osobistych i racjonalne decyzje w ich obrębie.

Otwarta i pełna zaangażowania postawa uczniów umacnia w przekonaniu, że spotkania z ekspertami, interdyscyplinarne lekcje oraz debaty są bardzo potrzebne w środowisku szkolnym i przynoszą wiele dobrego  tym młodym ludziom, którzy stojąc u progu pełnoletności, wkraczają dopiero w ekscytujący i pełen nieodkrytych możliwości świat ekonomii, szczególnie w świat finansów osobistych. Bardzo cieszy, że uczniowie zwrócili uwagę na atrakcyjny i przystępny sposób przekazania wielu trudnych zagadnień podczas organizowanych spotkań, konferencji, warsztatów, kursu, itp. Uznali również poruszane kwestie za niezwykle przydatne w ich życiu obecnym, jak również i w przyszłości, w ich dorosłym życiu. Pozwala to na stwierdzenie, że był to bardzo dobrze i efektywnie wykorzystany czas.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.