Zostań strażakiem

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju poszukuje osób do pracy na stanowisku docelowym starszy ratownik – kierowca.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej m.in.  posiadać obywatelstwo polskie, być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, prawo jazdy co najmniej kat. C.

Kandydaci muszą złożyć dokumenty do 14 czerwca 2019 r. Szczegółowy ich wykaz znajduje się na stronie internetowej straży: www. straz.lbl.pl oraz w sekretariacie Komendy, nr tel. 84 688 00 10.

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez komisję powołaną przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju. Zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zostanie ustalona przez Lubelską Rejonową Komisję Lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wobec kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów podczas naboru.

Niezaliczenie lub nieprzystąpienie do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

Test sprawności fizycznej odbędzie się 24 czerwca na obiektach OSiR, natomiast sprawność lęku wysokości i sprawdzian z pływania 25 czerwca. Rozmowa kwalifikacyjna zaplanowana jest na 27 czerwca.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.