- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Zniżki dla rodzin i seniorów

Od kilku lat w kraju funkcjonuje Karta Dużej Rodziny. Dodatkowo samorząd miasta Biłgoraj wprowadził program "Rodzina na 5+". Na wsparcie mogą liczyć również seniorzy. Sprawdzamy, jak programy funkcjonują na terenie miasta.

- Reklama -

Karta Dużej Rodziny została wprowadzona w styczniu 2015 roku. Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Karty wydawane są w Urzędzie Miasta Biłgoraja. W 2020 roku wydano mieszkańcom miasta Biłgoraja 711 kart tradycyjnych i 211 kart w wersji elektronicznej (w roku 2019 – 711 kart). Od początku istnienia Programu wydano 3750 kart. Posiadacze kart korzystają z przysługujących im zniżek.

- Reklama -

Natomiast miejski program wpierania rodzin wielodzietnych „Rodzina na 5+” został przyjęty uchwałą Rady Miasta Biłgoraja w 2014 roku. Jego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, wyrównanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. Od początku funkcjonowania programu wydano 2651 kart. W 2020 roku wydano 154 karty (w roku 2019 wydano 147 kart). Posiadacze kart najczęściej korzystają z dotacji na bilety wstępu do kina i na imprezy organizowane w Biłgorajskim Centrum Kultury. W 2020 roku Gmina Miasto Biłgoraj zwróciła BCK 5656 zł (w roku 2019 – 21 766 zł) z tytułu obniżenia dochodów związanych ze sprzedaży biletów wstępu dla posiadaczy kart „Rodzina na 5+”. Spadek liczby osób korzystających z imprez w BCK związany był bez wątpienia z pandemią Covid-19.

Na wsparcie mogą liczyć również seniorzy, posiadający Biłgorajską Kartę Seniora. Program funkcjonuje od 2017 roku i cieszy się coraz większą popularnością. Skierowany jest do biłgorajskich seniorów, którzy zamieszkują na terenie miasta Biłgoraja i ukończyli 65. rok życia. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez miasto Biłgoraj, a jego celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób powyżej 65. roku życia poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu promocji, ulg i rabatów oferowanych przez miasto i partnerów programu. Istotną kwestią jest również zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku biłgorajskich seniorów. Od początku funkcjonowania Programu wydano 634 karty, w tym w 2020 roku wydano 80 kart. W 2020 roku miasto Biłgoraj zwróciło BCK 1365 zł z tytułu obniżenia dochodów ze sprzedaży biletów wstępu dla posiadaczy Kart Seniora (3439 zł w 2019 r.)

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.