- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Znikome dopłaty do wynagrodzeń nauczycieli

Co roku samorządy wypłacają nauczycielom dodatki uzupełniające. W tym roku samorząd gminy Frampol wydał na ten cel blisko 28 tys. zł. To zdecydowanie mniej niż w latach poprzednich.

Jeśli samorządy wydadzą w ciągu roku na wynagrodzenia nauczycieli mniej niż wynika to ze średniego wynagrodzenia gwarantowanego Kartą nauczyciela, muszą wypłacać jednorazowy dodatek uzupełniający.

Na podstawie art. 30a ustawy Karta nauczyciela organ prowadzący szkoły przeprowadza analizę wynagrodzeń nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń ustalonych dla nauczycieli w Karcie. Analizy dokonuje się w odniesieniu do poszczególnych stopni awansu zawodowego. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

- Reklama -

W gminie Frampol w tym roku dopłaty dla nauczycieli były znikome. Średnich nie osiągnęły dwie grupy nauczycieli: stażyści oraz mianowani. Łącznie wypłacono im 28 tys. zł, stażystom łącznie 17 tys. zł i mianowanym 11 tys. zł.

Analizy takie dokonujemy co roku. Bierzemy pod uwagę średnioroczną liczbę etatów ustaloną w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia oraz od 1 września do 31 grudnia roku poprzedniego. Są to różne lata szkolne i struktura zatrudnienia jest różna. Bierzemy również pod uwagę średnie wynagrodzenia nauczycieli, które są określane odgórnie i porównujemy to z tym, co faktycznie przeznaczyliśmy na wypłatę wynagrodzeń. Jeżeli okaże się, w wyniku takiej analizy, że nie wszystkie grupy nauczycieli osiągnęły te średnie wynagrodzenia, mamy obowiązek w terminie do 31 stycznia różnice wypłacić w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego – tłumaczyła podczas obrad sesji Rady Miejskiej we Frampolu kierownik Barbara Małek. Dodała, że na terenie gminy Frampol dwie grupy takich średnich nie osiągnęły.

Pieniądze

 

 

 

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.