- Reklama -

Nowy dyrektor BCK

Biłgorajski Dom Kultury znany jest od lat jako czołowa placówka tego typu w Polsce. Od 1 stycznia br. w BCK jest nowy dyrektor.

Aktorzy Teatru im. Osterwy w Lublinie pisali w księdze pamiątkowej: „Z Biłgorajskiego Domu Kultury mamy najlepsze wspomnienia i zawsze komplet widzów”. Biłgorajski Dom Kultury powstał 22 lipca 1950 r. Kierownikami tej popularnej w naszym mieście placówki był Józef Sokołowski, późniejszy nauczyciel muzyki i śpiewu. Po nim stanowisko to objął Edmund Szubiak. PDK przeżywał wówczas okres prosperity. Zespoły teatralne, małych form scenicznych i recytatorów (ówczesny uczeń Liceum Ogólnokształcącego Stefan Szmidt zdobywał liczne nagrody w konkursach recytatorskich i za występy w sztukach teatralnych). Instruktorem i reżyserem ponad 20 lat była pani Halina Prochowska. Znany i ceniony w województwie lubelskim był Chór Ziemi Biłgorajskiej prowadzony przez późniejszego dyrektora tej placówki Czesława Nizio. Orkiestrę dętą prowadził znany w Biłgoraju Piotr Jakóbczyk, a po nim orkiestrą tą, która była jedną z najlepszych w Polsce, dyrygował Czesław Nizio. Stanowisko dyrektora obejmowali znani w naszym mieście: Józef Złotkiewicz, Janusz Bentkowski (do listopada 1990 r.), Czesław Nizio, Stefan Szmidt, równocześnie aktor Teatru Warszawskiego „Ateneum”, którego dzielnie wspierała aktorka teatru i filmu Alicja Jachiewicz-Szmidt (o długoletnim dyrektorze tej placówki napiszę w następnym artykule). Należy przypomnieć P.T. Czytelnikom, że dyrektor Biłgorajskiego Domu Kultury Stefan Szmidt prowadził z wieloma sukcesami tę znaną w kraju placówkę kultury od 2002 r. do 2019 r.

Nowy dyrektor BCK to mgr Stanisław Kowalczyk, urodzony 27 kwietnia 1962 r. w Biłgoraju. Mieszka w Górecku Starym. Żonaty od 35 lat. Ma troje dzieci. Syn jest oficerem marynarki handlowej „Norwegian en cole” – pływający hotel. Jedna córka jest lekarzem pulmonologiem, druga córka studentką. Obecny dyrektor kształcił się w Liceum Ogólnokształcącym w Biłgoraju, Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, na studiach podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji UMCS, w Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Zamościu. Kończył kursy i seminaria, m.in.: Seminarium Nauczania o Holokauście w Yad Vashem w Jerozolimie, seminaria Ośrodka Rozwoju Edukacji w Paryżu oraz Forum Dialogu Między Narodami w Berlinie. Brał udział w szkoleniach i warsztatach w zakresie zarządzania, nowej matury, technologii informacyjnej, pozyskiwania środków unijnych, współpracy międzynarodowej.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe:

– w 1982 r. był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Biszczy,

– 1988-2002 – nauczycielem, dyrektorem w Szkole Podstawowej w Górecku Starym,

– 2002-2013 – dyrektorem, nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym w Józefowie,

– 2011-2012 – nauczycielem akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu (dydaktyka i metodyka nauczania wiedzy o społeczeństwie),

– 2013-2014 – dyrektorem Szkoły Podstawowej w Górecku Starym,

– 2014-2019 – wizytatorem, starszym wizytatorem w Kuratorium Oświaty w Lublinie,

– 2015-2016 – nauczycielem akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu (nauka o państwie i prawie).

– Od 2002 był ekspertem MEN ds. awansu zawodowego,

– od 2004 r. – egzaminatorem OKE do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie,

– w latach 2006-2010 członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Od 1 stycznia 2020 r. Stanisław Kowalczyk pełni funkcję dyrektora Biłgorajskiego Centrum Kultury.

- Reklama -

Stanisław Kowalczyk przygotowywał i zrealizował projekty z zakresu kultury i edukacji, m.in.:

– 11 projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (projekty realizowane w Polsce i na Ukrainie – polsko-ukraińska wymiana młodzieży),

– projekt „Wirtualny sztetl”, zrealizowany w Józefowie we współpracy z Teatrem NN Brama Grodzka w Lublinie,

– kilka edycji festiwalu Śladami Singera w Józefowie we współpracy z Teatrem NN Brama Grodzka w Lublinie,

– program „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” Ministerstwa Edukacji Narodowej,

– „Szkoła Dialogu” we współpracy z Forum Dialogu Między Narodami,

– 8 projektów zrealizowanych w RFN – „Praca dla Pokoju” dla młodzieży z krajów europejskich (wyjazd z uczniami liceum na dwutygodniowe obozy międzynarodowe),

– projekt „Comenius – uczenie się przez całe życie” realizowany w Polsce, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech 2006-2009,

– koordynowanie WOŚP w gminie Józefów 2003-2012

– 10 edycja Rajdu im. prof. Jóźwiaka współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski w Lublinie

– konkursy, festiwale, zawody sportowe w szkołach.

Tylko pogratulować!

Muszę dodać, że obecny dyrektor to mój były uczeń w Liceum Ogólnokształcącym, czołowy sportowiec i organizator imprez. Wierzę, że jeszcze nie raz o nim napiszę.

 

Kazimierz Szubiak

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.