- Reklama -

Zmiana opłat za wodę i ścieki

Podczas kwietniowej sesji Rady Gminy Biłgoraj radni podjęli uchwały dotyczące zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Obwiązują one od 1 maja br. Tego dnia radni uchwalili również dopłaty zarówno do wody, jak i ścieków.

– Gmina Biłgoraj prowadzi działalność w ramach zadań własnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Gmina zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzenia ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów – czytamy w uzasadnieniu uchwały. Co ma wpływ na koszty? Są to: koszty amortyzacji sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wzrastające koszty zakupu energii, eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych zakupu wody i oczyszczania ścieków, zjawiska inflacyjne, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za badania wody w ramach kontroli oraz fundusz wynagrodzeń.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (do podanych kwot należy doliczyć podatek):

Stawka za 1 m3 dostarczonej wody dla grup taryfowych:

– grupa I (gospodarstwa domowe) – 2,64 zł (dotychczas 2,60 zł)

– grupa II (przemysł, handel, usługi, administracja) – 1,95 zł (dotychczas 2,02 zł)

Opłata abonamentowa:

– odbiorca z jednym wodomierzem głównym – okres rozliczeniowy jednomiesięczny – 3 zł, dwumiesięczny – 4 zł, trzymiesięczny – 5 zł, sześciomiesięczny – 8 zł

– odbiorca rozliczany na podstawie przeciętnych norm zużycia – okres rozliczeniowy jednomiesięczny – 1,70 zł, dwumiesięczny – 2,70 zł, trzymiesięczny – 3,70 zł, sześciomiesięczny – 8 zł

– odbiorca z wodomierzem dodatkowym – 1 zł.

- Reklama -

 Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków (do podanych kwot należy doliczyć podatek):

Stawka za 1m3 odprowadzanych ścieków:

– grupa I – 12,12 zł/m3 (dotychczas 10,92 zł)

– grupa II – 8,29 zł/m3 (dotychczas 6,92 zł)

Stawka opłaty abonamentowej:

– odbiorca z jednym wodomierzem głównym z własnego ujęcia wody – 2 zł/odbiorca

– odbiorca z jednym wodomierzem głównym z własnego ujęcia wody oraz wodomierzem dodatkowym – 1 zł.

 Dopłaty dla mieszkańców gospodarstw domowych (I grupy odbiorców):

– dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 0,24 zł/m3 netto

– dla zbiorowego odprowadzania ścieków – 7,17 zł/m3 netto.

 Na terenie gm. Biłgoraj z usług wodociągowych korzysta 97% ludności. Z usług odprowadzania ścieków korzystają mieszkańcy miejscowości: Hedwiżyn, Korczów, Okrągłe, Dąbrowica, Dereźnia Zagrody, Dereźnia Solska, Dereźnia Majdańska, Gromada, Zagrody Dąbrowickie, Sól, Kolonia Sól. Pozostałe miejscowości gminy nie posiadają kanalizacji sanitarnej. W 2016 roku planowane jest przedłużenie wodociągu w miejscowości Wola Dereźniańska, budowa wodociągu i kanalizacji w II linii zabudowy w miejscowości Hedwiżyn. Planowane jest również połączenie wodociągów pomiędzy Nadrzeczem i Korytkowem Dużym oraz budowa pompowni wody w Korytkowie Dużym, co pozwoliłoby na uniezależnienie się od dostaw wody z Zakładu Gospodarski Komunalnej we Frampolu, a woda do Korytkowa Dużego, Andrzejówki i Bukowej dostarczana byłaby w Majdanie Gromadzkim. Planowy jest wzrost odbiorców usług kanalizacyjnych w związku z rozbudową sieci kanalizacji.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.