- Reklama -

- Reklama -

Zmiana opłat za śmieci

Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. – Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby pokrywała ona w całości realizację zadania powierzonego gminie. W celu zbilansowania systemu w roku 2016 Rada Gminy Goraj podjęła uchwały dotyczące zmiany metody ustalania opłaty i ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami – informuje wójt Antoni Łukasik.

 Wysokość miesięcznej opłaty zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. Gospodarstwa jednoosobowe zapłacą w przypadku odpadów segregowanych 10 zł, a niesegregowanych 15 zł, dwuosobowe 14 zł lub 21 zł. Gospodarstwa, w których zamieszkuje od 3 do 5 osób 21 zł lub 32 zł, natomiast sześcioosobowe i większe 26 zł lub 39 zł.

- Reklama -

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest formą podatku i obowiązuje niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów oraz częstotliwości ich oddawania.

Terminy wnoszenia opłat oraz numer konta, na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie uległy zmianie. Można również jak dotychczas uiszczać opłatę w kasie urzędu. Mieszkańcy muszą natomiast złożyć nową deklarację. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne metody.

Dotychczas mieszkańcy gminy miesięcznie płacili: w gospodarstwach do dwóch osób za odpady niesegregowane – 18 zł, w gospodarstwach powyżej dwóch osób – 27 zł. Za odpady segregowane w gospodarstwach, w których mieszka do dwóch osób – 12 zł, powyżej dwóch osób – 18 zł.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.