Moto Tech

- Reklama -

Zgłoś swój pomysł i wygraj nagrody

Poprzez udział w konkursie pragniemy umożliwić młodzieży realizację własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań powiązanych z szeroko pojętym rolnictwem oraz rozwojem obszarów wiejskich. Pomysły na innowacje mogą dotyczyć zarówno kwalifikacji zawodowych zdobywanych w danej szkole, jak również pozaszkolnych zainteresowań uczniów.

Uczniowie w grupach (minimum 4-osobowych) będą mieli za zadanie opracować nowy pomysł lub zmodyfikować istniejący (tzn. zaproponować innowacyjne zastosowanie istniejących rozwiązań).

Opisany przez uczniów pomysł może być zastosowany w rolnictwie lub na obszarach wiejskich np. przy uprawie roślin, hodowli, sadownictwie; może dotyczyć rozwiązań w zakresie mechaniki, budownictwa, bezpieczeństwa, agroturystyki, czy odnawialnych źródeł energii; może być adresowany do rolników, do mieszkańców wsi lub do młodzieży i dzieci żyjących na wsi.

- Reklama -

Autorzy najlepszych zgłoszeń otrzymają środki finansowe (ok. 1600 zł) na opracowanie prototypu lub modelu zgłoszonego pomysłu. Następnie zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniu finałowym w Lublinie, podczas którego uczniowie zaprezentują swoje pomysły przed jurorami. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe (pula nagród to ok. 15 000 zł).

Prawa autorskie zgłoszonych inicjatyw pozostają po stronie uczniów biorących udział w konkursie.

 

Aby wziąć dział w konkursie należy przesłać, do 13 kwietnia 2016 r., pisemne zgłoszenie zawierające opis innowacji według załączonego formularza .

Zgłoszenie należy przesłać w wersji elektronicznej (skan lub word) na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl lub pocztą na adres: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, ul. Kredytowa 6/20; 00-062 Warszawa.

Oceniane będą jedynie te zgłoszenia, które  do 13 kwietnia 2016 r. wpłyną do Fundacji.Więcej informacji i formularz konkursowy na stronie www.pcyf.org.pl

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.