- Reklama -

- Reklama -

Zebranie Rady Osiedla Bojary

Zebranie sprawozdawcze Rady Osield aBojary miało miejsce 4 kwietnia. Zarząd przedstawił sprawozdanie, a mieszkańcy mieli możliwość zadanie pytań władzom miasta.

Rada Osiedla zajmowała się bieżącymi sprawami osiedla z zakresu prac inwestycyjnych, konserwacyjnych, bezpieczeństwa mieszkańców oraz wizerunku osiedla. 

Na bieżąco podejmowane były interwencje w sprawach ubytków w jezdni, nieświecących lamp ulicznym, koszenia traw, sprzątania, odśnieżania czy uprzątnięcia zalegających zwałów śniegu. 

Na wniosek rady osiedla oczyszczono studzeni burzowe i wykonano poprawki na ul. Moniuszki, dokonano oceny stanu zdrowotnego brzóz rosnących przy kapliczce św. Antoniego. 

- Reklama -

W grudniu Rada Osiedl wspólnie z OSIR zorganizowała Bieg Mikołajowy I Cross Bojarski. Celem projektu było propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności, mobilizacja i integracja mieszkańców. 

W listopadzie 2017 roku rada osiedla zgłosiła projekt zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Zaplanowano budowę siłowni zewnętrznej nad zalewem Bojary. W tym roku nie udało się zebrać odpowiedniej liczby głosów popierających projekt, jednak wielu mieszkańców pozytywnie odniosła się do tego zadania. 

W październiku ub. r. rada Osiedla złożyła wioski do planu wydatków budżetowych: wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej ulic: Bojarska, Konwaliowa, Spacerowa, wytyczenie ul. Targowej równoległej do ul. Moniuszki, wykonanie dojazdu do peronu PKP zarówno od ul. Dworcowej jak i Bojarskiej, zlikwidowanie rozlewiska na ul. Rolnej, umocnienie mostka na rzece Osie między ul. Łubiarską i Rolną, położenie nowej nawierzchni ul. Łubiarskiej, wykonanie chodnika na ul. Moniuszki (od rogu ul. Romanowskiego do rogu ul. Radzięckiej.

Wszystkie interwencję były załatwiane w możliwie krótkim czasie. Nie udało się jednak zlikwidować rozlewiska przy ul. Rolnej. Dużym problemem są również zalegające śmieci w lesie przy wjeździe od ul. Radzięckiej.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.